Bộ điều khiển chọn lựa dữ liệu điện số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện số dùng trong việc điều khiển chọn lựa đường xuất dử liệu1 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0

Với

. Dử liệu
. Điều khiển chọn lựa
. Đường xuất dử liệu