Bộ biến đổi sóng điện ADC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ biến đổi sóng điện liên tục sang điện rời rạc

Conv Flash.jpgADC voltage resolution.svg