Bộ giảm điện

From Wikiversity

Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc nối với nhau theo một định hình tạo ra điện giảm

Bộ giảm điện Lối mắc Tính chất
Mạch điện RL nối tiếp


Mạch điện RC nối tiếp