Bộ khuếch đại điện âm

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại âm của điện thế nhập

Loi mac[edit]

Bộ khuếch đại điện âm Lối mắc Công thức
Bộ khuếch đại điện âm trăng si tơ Transistor amplifier blocked emitor.svgVới

. Với

Bộ khuếch đại điện âm Op Amp 741 Inverting amplifier
Bộ khuếch đại điện âm biến điện Transformer3d col3.svg