Bộ khuếch đại sóng điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trăng si tơ[edit]

Trăng si tơ hoạt động ở chế độ Khuếch đại điện AC được thực hiện qua 3 lối mắc sau Lối mắc cùng thâu, Lối mắc cùng phát, Lối mắc cùng nền

Lối mắc Hình Chức năng
Lối mắc cùng thâu NPN emitter follower.svg khuếch đại của nửa sóng dương
Lối mắc cùng phát NPN common emitter.svg khuếch đại của nửa sóng âm
Lối mắc cùng nền NPN common base.svg

IC 741[edit]

IC 741 Inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng
IC 741 Non-inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng