Bộ khuếch đại sóng điện lối mắc IC 741

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
IC 741 Inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng
IC 741 Non-inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng