Bộ khuếch đại sóng điện lối mắc trăng si tơ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Lối mắc Hình Chức năng
Lối mắc cùng thâu NPN emitter follower.svg khuếch đại của nửa sóng dương
Lối mắc cùng phát NPN common emitter.svg khuếch đại của nửa sóng âm
Lối mắc cùng nền NPN common base.svg