Bộ khuếch đại sóng điện lối mắc trăng si tơ

From Wikiversity
Lối mắc Hình Chức năng
Lối mắc cùng thâu khuếch đại của nửa sóng dương
Lối mắc cùng phát khuếch đại của nửa sóng âm
Lối mắc cùng nền