Bộ phát sóng sin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phát sóng sin

Wave.png

Bộ phát sóng sin thụ động[edit]

Mach dien LC nối tiếp

RL Series Open-Closed.svg

Bộ phát sóng sin linh động[edit]

Mach dien cua Trăng si tơ khuếch đại lớp A + LC nối tiếp

Transistor amplifier blocked emitor.svg