Bộ phát sóng sin

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phát sóng sin thụ động[edit]

Hàm số sóng[edit]

Wave.png

LC nối tiếp[edit]

RL Series Open-Closed.svg

Bộ phát sóng sin linh động[edit]

Hàm số song[edit]

Wave.png

Mạch điện[edit]

Trăng si tơ khuếch đại lớp A + LC nối tiếp