Bộ sóng dao động điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện tạo ra dao động sóng điện

Bộ sóng dao động điện đều[edit]

Bộ sóng dao động điện đều Lc circuit.svg


Wave.png

Bộ sóng dao động điện dung[edit]

Bộ sóng dao động điện dừng Lc circuit.svg


.Standing Wave.PNG

Bộ sóng dao động điện giảm dần đều[edit]

Bộ sóng dao động điện giảm dần đều RLC series circuit.pngBộ sóng dao động điện cao thế[edit]

Bộ sóng dao động điện cao thế RLC series circuit.png


.