BUS VU

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
BUS
Aprašas

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – tai universiteto idėją įkūnijančios pasaulėžiūros formavimas, erudicijos ir kūrybingumo ugdymas visuose Vilniaus universiteto pagrindinių studijų programose. BUS diegia supratimą apie poreikį skleisti ir dalintis su plačiąja visuomene svarbiausiomis mokslo idėjomis ir intelektualiais argumentais.

BUS modulių sąrašas[edit]

 • Asmenybė ir jos tapsmas
 • Bendravimo psichologija
 • Biblija Vakarų pasaulio literatūroje
 • Biologinė evoliucija
 • Civilizacijos/Civilizacijų istorija
 • Derybų kalba
 • Ekonomikos teorijos pagrindai
 • Estetika
 • Etika
 • Europos kultūra
 • Europos istorija: epochos ir regionai
 • Europos Sąjungos studijų pagrindai
 • Filosofija
 • Fizikinis pasaulio įvaizdis
 • Gamtamokslinė pasaulio samprata
 • Globalizacija: raida ir pasekmės
 • Informacinės sistemos
 • Klasikinė etika ir modernioji lyderystė
 • Klimato ir ekosferos kaita
 • Kokybės vadyba
 • Konstitucija: žmogus, teisė, valstybė
 • Lietuva ir kaimynai: istorinė patirtis ir šiuolaikinė savivoka
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europa
 • Lietuvos etninių bei konfesinių bendruomenių istorija ir kultūra europiniuose kontekstuose
 • Literatūra ir kinas: adaptacijos studijos
 • Lyginamoji civilizacijų istorija
 • Logika
 • Loginio mąstymo ir kūrybingumo strategijos ne matematikams
 • Lyčių studijos
 • Lyties aspektas komunikacijoje
 • Mokslo filosofija ir istorija
 • Muzika ir matematika
 • Pasaulio religijos
 • Paveldas: nuo globalumo iki vietos kultūros
 • Pažinimas, mąstymas ir kalba
 • Politinė filosofija
 • Psichologija
 • Rašto, knygos ir kitų medijų istorija
 • Retorika
 • Skaitmeninė kultūra
 • Sociologija
 • Socialinė filosofija
 • Taikomoji socialinė psichologija
 • Tarptautinė politika
 • Vaikų literatūros klasika
 • Veikli visuomenė ir sveikata
 • Viešojo komunikavimo įgūdžiai
 • Vyriškumo studijos
 • Žmogaus evoliucinė psichologija
 • Žmogaus ir jo pasaulio modelis antikinėje kultūroje