Bažnyčios istorijos studijos

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bažnyčios istorijos studijosLietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio B serijos kasmetinis leidinys, leidžiamas nuo 2008 metų Vilniuje. 2013 metais išėjo VI jo tomas. Tai specializuotas leidinys, skirtas krikščionybės istorijos Lietuvoje tyrinėjimams skelbti. Bažnyčios istorijos studijose skelbiami moksliniai straipsniai, studijos, istorinių šaltinių publikacijos, kito žanro tyrimai.

Leidinio emblema – kamaldulių vienuolijos simbolis, du iš vienos taurės geriantys balandžiai.

Redaktorių kolegija[edit]

Straipsnių recenzavimo tvarka[edit]

Bažnyčios istorijos studijoms pateiktus mokslinius straipsnius recenzuoja du mokslininkai – vienas redakcinės kolegijos narys ir vienas iš kitų institucijų; galutinį sprendimą priima redakcinės kolegijos nariai.

Nuorodos[edit]

http://www.lkma.lt/index.php?id=108