Bang Ngành Y tế

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

D[edit]

  • Dentistry
Nha khoa

E[edit]

  • Endocrine
Nội tiết học

G[edit]

  • Gynecological
Phụ khoa

N[edit]

  • Nursing
Y tá

P[edit]

  • Pediatrics
Nhi khoa‎

O[edit]

  • Ophthalmology
Nhãn khoa