Biến điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Transformer3d col3.svg

Biến điện là một công cụ điện từ tạo từ hai cuộn từ tạo ra một công cụ có 2 cổng nhập và xuất có khả năng tăng, giảm hay dẩn điện tùy thuộc vào tỉ lệ vòng quấn của hai cuộn từ

Ký hiệu của biến điện[edit]

Schaltbild Trafo.png


Chức năng biến điện[edit]

Biến Điện tạo từ hai cuộn từ dẩn điện có số vòng quấn N1 N2 . Khi cuộn từ có vòng quấn N1 dẩn điện trở thành nam châm điện có Từ trường B . Điện từ cảm của hai cuộn từ

Schaltbild Trafo.png

Tỉ lệ điện từ cảm của cuộn từ 2 trên cuộn từ `


Dẩn điện

Khi

Khuếch đại điện

Khi

Giảm điện

Khi

So sánh điện

, . bằng
, . lớn hơn
, . nhỏ hơn