Biểu đồ I-V của trăng si tơ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Biểu đồ I-V của trăng si tơ cho biết tính chất dòng điện và điện thế của trăng si tơ

Current-Voltage relationship of BJT.png

Tính chất Điện của transistor thể hiện qua hình Ib - Vce

. Không dẩn điện (cut-off)
. Dẩn điện (just-on)
. Khuếch đại điện (active)
. Ổn điện (saturation)

Với

Silicon
Germanium