Bibliografio pri stenografio

From Wikiversity

Jen bibliografio pri verkaĵoj pri stenografioj en planlingvoj.

Ĝenerale[edit]

Esperanto[edit]

 • Ahlberg, Per: Stenografia internacia lau la principoj de Doktoro Julius Brauns. - Stockholm, 1899. 8 paĝoj.[2][3][4]
 • Amsel: Kunstsprache und Kunstschrift. – En: Die Warte 34 (1924/25), n-roj 1 kaj 2, paĝoj 6–8 kaj 21–23.
 • B., J.: Die Kurzschrift auf de 24. Esperanto-Weltkongreß in Paris. – En: Der Deutsche Stenograph 32 (1932), n-ro 9, paĝo 138.
 • Barion, St.: Die Übertragung der Einheits-Kurzschrift auf Esperanto. Ihre Darstellung und Beurteilung nach der Übertragung von Karp Wallon. – Euskirchen 1927. 13 folioj.[2]
 • Barit, Charles: "L' Espero". Stenografia sistemo tute finita speciale verkita por la lingvo internacia Esperanto. – Limoges: Canet, 1908. 24 paĝoj.[5][2]
 • Beaufront, L[ouis] de: El Francujo. [Pri propagando inter stenografiistoj kaj deziro stenografii en Esperanto.] - En: Lingvo Internacia 1896, paĝoj 147148 kaj 168169.
 • Bieg, Johannes: [skizo de Esperanto-stenografio. Letero de la 26-a de junio 1914 kun klarigoj.] – Donzdorf, 1914.[2]
 • Bilten interstena. Monata bulteno de kroatserba stenografio lau la sistemo Intersteno. – Varazdin 1964–1965.[5]
 • Bobbiesi, H.: Lernu stenografion. – En: Argentina Esperantisto 146/147 (1938) paĝoj 6–7, 148/149 (1938) paĝoj 6–7, 150/154 (1938) paĝoj 6–8, 155/158 (1939) paĝoj 6–7.
 • [Bode, Karl:] Esperanto-Stenographie. – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 27 (1912), n-ro 9, paĝo 267.
 • Bogaard, J. P.: Stenografio Duploye Flageul por La Nederlanda Lingvo. – Terneuzen: Bogaard, 1937. 12 paĝoj.[6]
 • Brabbée, Ewald; Haager, Karl: Originalstenografio por Esperanto. Sistemo Brabbée. – Wien kaj Leipzig: Fromme, 1929. 32 paĝoj.[2]
  • F[riess (?)], H[einrich (?): Recenzo.] – En: Deutsche Kurzschrift 8 (1929), n-ro 9, paĝoj 204–205.
  • R-ano: [Recenzo.] – En: Heroldo de Esperanto 1929, n-ro 24 (520), paĝo 3.
 • Brabbée, Ewald:
  • In eigener Sache. [Pri la litero r en lia originalstenografio.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 44 (1929), n-ro 14/15, paĝoj 217–218.
  • Das Problem einer Original-Esperantostenographie. – En: Wiener Stenographenzeitung 1929, n-ro 7/8.
 • Budkevič, A.: Die Grundzüge meines (russischen) Systems auf Esperanto übertragen. Esperanta Stenografia laŭ la sistemo rusa de A. Budkevic. - Moskau, [1928]. 3 paĝoj.[2]
 • Bukedo. Elektitaj rakontoj, skribitaj en Esperanta Stenografio Duployé-Flageul. – Issy-les-Moulineaux: Esperanta Stenografio, 1933. 16 paĝoj.[7]
 • Bulthuis, H. J.: Stenografia sistemo por Esperanto laŭ Scheithauer. – 's-Gravenhage, [s. j.] 20-paĝa manuskripto.[2]
 • Busch, Wilhelm: Max und Moritz. Parolspure transskribitaj tekstoj el Max und Moritz, Erster Streich / Unua bubaĵo en Esperanto, germana, angla, franca, hispana, itala. – Wuppertal: Tutmonda Parolspuro-Asocio, [s. j.]. 10 paĝoj.
 • Butler, Montagu Christie: Raporta stenografio. Alfaro de la angla sistemo Pitmana al Esperanto. – London: Cameron, [1920]. 47 paĝoj.[5][8][2]
 • Cappellari, Pilade: Lezioni di tipostenografia. Lecionoj de tipostenografio. – S. Vito al Tagliamento, 1915. 30 paĝoj.[5]
 • Catton, Josiah:
  • Espersteno. Alfaro de la Pitman'a sistemo de stenografio al Esperanto. – London: Pitman, [s. j.]. 23 paĝoj.[5][8][2]
  • Espersteno. An Adaptation of Pitman's System of Shorthand to Esperanto. – London: Pitman, [1910]. 23 paĝoj.[2]
  • Stenografio post dek lecionoj. Ekzercaro laŭ la reguloj de "Espersteno". - St. Alban's: Catton, [proks. 1910]. 12 folioj.[2]
 • Christoffel, A.:
  • La stenografiistaj kunsidoj [dum la 4-a Universala Kongreso]. – En: Germana Esperantisto 5 (1908), n-ro 10, paĝo 116.
  • Kunsido de la stenografiistoj laŭ la sistemo Gabelsberger [dum la 4-a Universala Kongreso]. – En: Germana Esperantisto 5 (1908), n-ro 11, paĝoj 127128.
 • Christoffel, G[eorg]:
  • Lernolibro de la natura stenografio Gabelsberger. – Wolfenbüttel: Heckner, 1907. 49 paĝoj. [5][8][2][9][10]
   • Gantter, E.: Stenographie und Esperanto. [Anonco.] – En: Der Schriftwart 3 (1907), n-ro 7, paĝoj 64–65.
   • D[ower]g, [Rudolf: Recenzo.] – En: Korrespondenzblatt 53 (1908), n-ro 7, paĝoj 218–219.
  • Pri la demando de Esperanta Stenografio. – En: Germana Esperantisto 5 (1908), n-ro 5, paĝo 59.
  • Wie gelangen wir zu einer Welt-Stenographie? – 1909. 14 folioj.[2]
 • Christoffels, Arnold Joseph (1892–1981):
  • Kurzschrift und Esperanto. – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 11, paĝo 194.
  • Pri Legado kaj Skribado. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 11, paĝo 200.
  • Ĝenerala Kunveno en Bruselo. – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 12, paĝo 212.
  • Pri la necedema konsekvenco. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis W[ilhelm] Wingen.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 12, paĝo 216.
  • Pri kolor-erareco. La stenografio en Luksemburg. Antikva stenografio. [Resumoj de germanlingvaj artikoloj. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 1, paĝo 20.
  • Pri unu kiu estas senkulpe persekutata. Provoj. [Resumoj de germanlingvaj artikoloj. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 2, paĝo 39.
  • Pri neskribantoj. Provaĵoj. [Resumoj de germanlingvaj artikoloj. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 3, paĝo 60.
  • Rememoro. Provaĵoj. [Resumoj de germanlingvaj artikoloj.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 4–6, paĝo 84.
 • Clemens, E.:
  • Die Stenographie auf dem 4. Internationalen Esperanto-Kongreß. – En: Korrespondenzblatt 53 (1908), n-ro 10, paĝo 287.
  • Das stenographische Zeitungswesen. [Mencias Internacian Stenografian Gazeton Gabelsberger.] – En: Korrespondenzblatt 56 (1911), n-ro 2, paĝoj 42–46.
 • Cogen, L.: Reciproka utileco de Esperanto kaj stenografio. – En: Belga Esperantisto 1925, paĝoj 138 ĝis 140.
 • Creux, A.: Stenografo Duployé. Adapturo a la la linguo internaciona di la deligitaro ... kun apendico por Esperanto. – Paris, [1908]. 20 paĝoj.[2]
 • Dalmau, Delfi:
 • Dauber, Kurt: Tutmonda Intersteno. [Pri la gazetoj Tutmonda kaj Multlingva Intersteno.] – En: Die Warte 43 (1933), n-ro 8, paĝoj 54–55.
 • La XIIIa Internacia Kongreso de Stenografio. – En: Belga Esperantisto 1927, paĝoj 135136.
 • De Maertelaere, Ach.: Ekspozicio kaj konkursoj de Esperanta stenografio. – En: Heroldo de Esperanto n-ro 36 (689), 11 septembro 1932, paĝo 1.
 • De Salvo, Antonio: Stenografio Stenital.
 • Dowerg, Rudolf:
  • Esperanto und Stenographie. [Pri la alfaro de Schramm kaj lia Internacia Stenografia Gazeto Gabelsberger; komparoj kun Christoffel kaj Schneeberger.] – En: Korrespondenzblatt 56 (1911), n-ro 4, paĝoj 106–111.
  • Esperanto-Stenographie. [Bibliografio.] – En: Korrespondenzblatt 56 (1911), n-ro 11, paĝoj 306–308.
  • Esperanta Stenografio. – En: Internacia Stenografia Gazeto 1911, paĝoj 53–55.[2]
  • Esperanto und die Stenografie. [4 paĝoj.][2]
 • Dumbeck, Friedr.: Ein Urteil über die Nationalstenographie. – En: Deutsche Kurzschrift 7 (1928), n-ro 9, paĝoj 204–205.
 • Dyba, Felix:
  • La postulendaj ecoj de esperanto stenografio. – En: Heroldo de Esperanto 7 (1926), n-ro 9–10 (337–338), 5-a de februaro 1926, paĝoj 12.
  • ĈIES internacia Esperanta stenografio.
   • Koresponda skribo. – Berlin-Niederschönhausen: Dyba. 13 paĝoj.[5][8][11][2]
   • Raportista skribo. – Berlin-Tegel: Dyba. 14 paĝoj.[8][2]
    • F., P.: [Recenzo pri ambaŭ broŝuroj.] – En: Espero Katolika 1927, post paĝo 120.
 • Echtner, V.: Pri Esperanto stenografio. – En: La Progreso 9 (1926), n-ro 1, paĝoj 1314.
 • Elkan, Maria: Die "Internacia Asocio de Esperantistoj-Stenografistoj. – En: Deutsche Kurzschrift 11 (1932), n-ro 9, paĝo 166.
 • Engelgardt, Vladimir Aleksandrovic:
 • Englert, Georg: Fundamenta dokumento de Esperanta stenografio. – [München, 1955]. 10 paĝoj.[5]
 • Esperantasteno. Internacia flua stenografio por la tuta mondo. Sistemo Cima-Saltini. - Viareggio: Adelson Pietrini, [1935]. - 8 p.[13][10]
 • Esperantigo de stenografiaj metodoj. En: Lingvo Internacia 3 (1898) paĝo 182.
 • Esperanto kaj stenografio. En: Heroldo de Esperanto 12 (1931), n-ro 43 (643), 23-a de oktobro 1931, paĝoj 12.
 • Esperanto-Stenografen tagten in Paris. En: Deutsche Stenografen-Zeitung 48 (1933) paĝo 384.
 • E-stenografio sistemo Stolze-Schrey. En: Aŭstria Esperantisto 1932, n-ro 7, paĝo 69.
 • Eymard, Adrien: Sténographie Prévost-Delaunay. Adaptation à l'espéranto. – 1931. 8 paĝoj.
 • Facchi, G.: La stenografia e l'Esperanto. En: L'Esperanto. Itala Esperanto-Revuo 1931, paĝoj 63–65.
 • Flageul, Pierre:
  • Malgranda metodo de Esperanta stenografio. – 1-a eldono. Issy-les-Moulineaux, 1914. 16 paĝoj.[2]
   • Wallon: [Recenzo.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 29 (1914), n-ro 15/16, paĝoj 247–248.
  • Malgranda lernolibro de Esperanta stenografio laŭ la Duployéa sistemo. – 2-a eldono. Issy-les-Moulineaux: Speciala Presejo de Fluganta Skribilo, 1914. 16 paĝoj.[5]
  • Malgranda lernolibro de Esperanta Stenografo laŭ la sistemo Duployé. – 3-a eldono. Issy-les-Moulineaux: Fluganta Skribilo, 1924. 16 paĝoj.
   • F[riess (?)], H[einrich (?): Recenzo.] – En: Deutsche Kurzschrift 8 (1929), n-ro 9, paĝo 205.
  • Lernolibro de Esperanta stenografio laŭ la sistemo Duployé. – 4-a eldono. Issy-les-Moulineaux: Eldenejo de Esperanta Stenografio, 1932. 16 paĝoj.[5][2][13]
  • Méthode de sténographie Espérantiste et de sténographie française. Règles, thèmes et versions.
   • 1-a eldono. Issy-les-Moulineaux 1924. 32 paĝoj.[4]
   • 2-a eldono. Issy-les-Moulineaux: Impr. Spéciale de Fluganta Skribilo, 1924. 25 paĝoj.[5]
  • Esperanta metagrafo. Supera grado de l' Esperanta stenografo. – Issy-les-Moulineaux: Fluganta Skribilo, 1924[–1926]. 63 paĝoj.[5][4]
  • Alvoko al la Esperantistoj-stenografistoj. – En: La Progreso 1923, n-ro 5–6, paĝo 47.
  • Internacia Asocio de la Esperantistoj Stenografistoj. En: L'Esperanto. Itala Esperanto-Revuo 1924, paĝo 95.
  • Protokolo de la Unua Ĝenerala Kunveno de I.A.E.S. (1927). – Issly-les-Moulineaux: Flaguel, 1927. 4 paĝoj.
  • La stenografia esperantista. – En: Bollettino dell'Accademia Italiana die Stenografia 1928, pagxoj 18–19.
  • Amatora iluziisto. Facilaj iluzioj fareblaj sen speciala aparato priskribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul. – Issy-les-Moulineaux: Eldonejo de Esperanta Stenografio, 1930. 16 paĝoj.[5]
  • La stenografia dell'Esperanto. – En: Bollettino dell'Accademia Italiana die Stenografia 1933, pagxo 94.
  • Doktoro Pierre Corret, esperantisto kaj stenografisto. Parolado farita la 27-an de novembro 1936 en la Esperantista Grupo de Parizo. Stenografia eldono. – Issy-les-Moulineaux: Stenografa Instituto Tutmonda, 1937. [20] paĝoj.[5]
  • Lernolibro de Esperanta stenografio. – Paris: Pedagogia Centro por Disvastigo de Fonetika Skribo, [proksimume 1950]. – [16] folioj.[5]
  • Fariĝu stenografisto. Alfabeto de la esperanta stenografo Duployé-Flageul. – [Issy-les-Moulineaux: Flageul, s. j.]. 16 paĝoj.[5][2]
 • Fluganta skribilo. Ĉiutrimonata interligilo de l'adeptoj de l' adeptoj de l' Rapidskribo Duployé-Flageul. 1913–1961 (kun interrompo[j?]).[2]
  • [Reh, Wilhelm: Anonco.] – En: Der Deutsche Stenograph 14 (1914), n-ro 7, paĝo 127.
 • Flugila plumo. Monata gazeto por Esperanto-Stenografio laŭ la sistemo Stolze-Schrey. 1911.[8]
  • Stark, E.: Dringende Bitte. [Anonco.] — En: Der Deutsche Stenograph 11 (1911), n-ro 11, paĝo 177.
  • [Reh, Wilhelm: Recenzo.] – En: Der Deutsche Stenogaph 11 (1911), n-ro 15, paĝo 270.
  • D[ower]g, [Rudolf: Recenzo.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 26 (1911), n-ro 25, paĝoj 792–793.
 • Flugila stelo. Revuo por esperanta stenografio. [Stolze-Schrey.] 1906–1908.[2][8]
 • Fraznoto. [14]
 • Friedrich, H.: Pri Normado kaj Stenografio. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 11, paĝo 200.
 • Friess, Heinrich:
  • La maldika streko-harstreko. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 10, paĝo 180.
  • Stenografio aŭ mallongigita longskribo? [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 4–6, paĝo 84.
  • Intersteno de F. de Kunovski. Gvidilo en Esperanto. – 4-a eldono, 1-a represo. [S. l.]: Tutmonda Intersteno-Asocio, [s. j.]. — [8] paĝoj.[5][4]
 • Froding, Karl: La Internacia Steno-Pazigrafio. Aŭ ISPO, la dua skribo por ĉiuj. En: Scienca Gazeto 1933, paĝoj 7778.
 • Frohns, A.: Weltsprache und Stenographie. [Alfaro de Scheithauer, simila al tiu de Hauschildt.] – En: Deutscher Stenographen-Freund 1908, ekde paĝo 105.[2]
 • Gacond, Claude: Unesteno. 1966.
 • Gamble, Joseph Henry: Sonosteno. La plej konciza, presebla, multlingva ĝenerala skribo. – [Pisa]: Edistudio, [1995]. – 110 paĝoj. ISBN 8870360601.[5][2][13]
  • (Recenzo:) Shlyafer, Aleksandro: Stenu ĉiulingve, se vi kapablos. En: Monato.[15]
 • [Gantter, E.:] Esperanto und Schnellschrift. – En: Der Schriftwart 4 (1908), n-ro 10, paĝo 137.
 • Gilly, Franz: La lasta ŝtupo. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 1, paĝo 20.
 • Giulietti, Francesco:
  • La lingua internazionale. Un appello alle Società stenografiche. [Skribita en sistemo Gabelsberger-Noe.] – En: La penna volante septembro/oktobro 1906.
  • La stenografia dell'Esperanto. [Priskribo de lia alfaro de Gabelsberger-Noe al Esperanto.] – En: Bollettino dell'Accademia Italiana die Stenografia julio–oktobro 1932, pagxoj 158–164 kaj tabuloj 232–235.
 • Graser, Friedrich:
  • Die Internacionalstenographie. – En: Germana Esperantisto 27 (1930), n-ro 10, paĝoj 149150.
  • Intersteno. – En: Esperanto decembro 1932, pagxo 198.
 • Grubinger, Franz: Übertragung des Faulmann'schen Stenographie-Systemes auf die Weltsprache "Esperanto". Graz 1906. 7 folioj, 1 faldfolio.[2]
 • Gunkel, Erich: Esperanta skribo (skizo). [Laŭ sistemo Einfache Stenografie.] - Pinneberg, [1985].[2]
 • Gvidilo de l' profesoroj kaj de l' lernantoj. Konsiloj por la lernado de Esperanta stenografio Duployé-Flageul kaj modela traduko de l' ekzercoj. – Issy-les-Moulineaux: Eldonejo de Esperanta Stenografio, 1933. 16 paĝoj.[5]
 • Haager, Karl:
  • Sistemfundamento de la originalstenografio por Esperanto sistemo Brabbée. – Wien, [proksimume 1955]. – 23, 7 folioj.[5]
  • Kompleta vortaro de la Esperanto-stenografio, original-sistemo Ewald Brabbée. – Wien, [proksimume 1955]. – 194 folioj.[5]
  • Lern- kaj ekzerclibro de la Esperanto-originalstenografio sistemo Brabbée. – Wien.[5]
 • Halvelik, M.: Universala skribo. [Provo de unueco ortografio por ĉiuj lingvoj.] – 1966. 128 paĝoj.
 • Hamann, Fred A.:
  • Fundamento de Ispografio. – Wauwatosa-Milwaukee, Ispo-Eldonejo, [1933]. 80 paĝoj. (Ispo-Serio 1.)[5][2]
   • [Recenzo.] En: Scienca Gazeto 1933, paĝo 84.
  • Ispografio. En: La Praktiko 1938, n-ro 4, paĝo 7.
 • [Händeler, Erich]:
  • Esperanto und Stenographie. – En: Der Deutsche Stenograph 7 (1907), n-ro 13, paĝo 171.
  • Kurzschrift für alle Esperantisten. – En: Der Deutsche Stenograph 8 (1908), n-ro 14, paĝo 276.
  • Die Kurzschrift auf der Esperantisten-Tagung in Dresden. – En: Der Deutsche Stenograph 8 (1908), n-ro 19/20, paĝoj 387–388.
 • Hauschildt, Walter: Übertragung des Scheiterhauerschen Systems auf die Esperanto-Sprache. – En: Scheithauers Stenographen-Zeitung 1906, n-ro 113, paĝoj 2 kaj 4.
 • Heinrich, Max: Nova metodo por lernigi legadon kaj skribon. [Pri Internacia Steno/Wurzelschrift.] En: Internacia Pedagogia Revuo 1935, n-ro 3, paĝoj 40–43.
  • Pri stenografia en Lernejo. [Anonima letero de leganto.] En: Internacia Pedagogia Revuo 1935, n-ro 4, paĝo 60.
 • Hoffmann, Fritz: Esperanto-Stenographie. La skriborapid. [Alfaro de Gabelsberger.] – En: Beilage zur Stenographischen Monatsschrift "Stift Heil" 10 (1907), ekde paĝo 49.[2]
 • Hoffmann, Wilhelm: Übertragung der Einheitskurzschrift auf Esperanto. – En: Kurzschrift und Wissenschaft 4 (1929), paĝoj 30–32.
 • Höke, Fritz:
 • Holst, W.:
  • Esperanto, helpa lingvo internacia. [Skribita en sistemo Stolze-Schrey.] – En: Beilage zur Warte 18 (1908/09), n-roj 10 kaj 11, paĝoj 154–158 kaj 166–174.
  • Vollständiger Lehrgang der Esperantosprache zum Selbstunterricht. [Skribita en sistemo Stolze-Schrey.] – En: Beilage zur Warte 19 (1909/10), n-roj 1–12, paĝoj 12–15, 28–31, 39–42, 60–64, 76–79, 92–95, 108–111, 124–127, 140–144, 156–160, 172–175 kaj 188–191.
 • Innocenzi, Andrea:
  • Giulietti studioso di Esperanto. – En: Rivista degli stenografi 29 (aprilo–junio 1995), pagxoj 25–26.
  • Entusiasta studioso anche dell'Esperanto. – En: Rivista degli stenografi 43, pagxoj 12–13.
 • Internacia Asocio de la Esperantistoj Stenografistoj. Fundamenta regularo. – [2] folioj.[2]
 • Internacia Groote'ano. 1933–1934.[2]
 • Internacia stenografia gazeto Gabelsberger. Kun stenografia aldono laŭ la sistemo Gabelsberger-Schramm. 1911–1912.[2][8]
  • [Pfaff, Eduard: Anonco.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 26 (1911), n-ro 2, paĝoj 41 kaj 42.
  • [Reh, Wilhelm: Anonco.] – En: Der Deutsche Stenograph 11 (1911), n-ro 5, paĝoj 94 kaj 95.
 • Internacia stenografisto. Trimonata gazeto. Oficiala organo de l' Internacia Asocio de la Esperantistoj-Stenografistoj. 1923–1934.[2][5]
 • Interstena informilo. – Tortona 1949.[2]
 • Interstena ligileto/Interstena ligilo. Provizora informilo de la interstenomovado. – Köping 1947–1948.[16]
 • Intersteno. Trimonata organo por enkonduko de simpla skribo. Multlingva. – Alessandria: Tutmonda Intersteno-Asocio. 1956–1971.[2]
 • Intersteno japana. – 1963.[16]
 • Intersteno wird in Japan praktisch gebraucht. – En: Deutsche Kurzschrift 11 (1932), n-ro 6, paĝoj 107–109.
 • Jackson, Ernest L.: Gregg shorthand. Adapted to Esperanto. – New York: Gregg, 1918. 26 paĝoj.[2][17]
 • Jakab, Ludoviko (Lajos):
  • Cirkulero de la Organiza Komitato de Internacia Ekspozicio Stenografia en Szeged 1907. – En: La Suno Hispana 4 (1907), n-ro 37, paĝoj 15–16.
  • Lernolibro de la plej simpla kaj plej facila Esperanta stenografio. – Budapest 1912. 13 paĝoj.[2]
  • Esperanto gyorsírási törekvések. – En: Az Irás 7 (1912/13), ekde paĝo 2 kaj ekde paĝo 20.[2]
 • Jossinet, Roland: Ĉu speciala sistemo por Esperanto-stenografio? En: Heroldo de Esperanto 1960, n-ro 1314 (18/1960), paĝo 2.
 • Jurkowsky, Aleksandro: La stenografio en Ruslando. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 10, paĝo 180.
 • Kampfrad[, Walter]: Por tutmonda lingvo – tutmonda stenografio. En: Sennaciulo 5 (1928), n-ro 219 (13 Decembro 1928), p. 5.
 • Kelkaj prozaj kaj poeziaj perloj el diversaj lingvoj. Tradukis Leon Cogen. – Issy-les-Moulineaux: Eldonejo de Esperanto-Stenografio, 1931. 16 paĝoj.[5]
 • Kirchhof, Otto: Esperanto-Stenotachygraphie. 2 paĝoj. [Tiu manuskripto laŭ la bibliografio de Dowerg 1911 devus troviĝi en Dresdeno.]
 • [Kissenkötter, Jobst A.:]
  • Ausland. – En: Deutsche Kurzschrift 10 (1931), n-ro 9, paĝoj 138–139.
  • Internacia Asocio de Esperantistoj-Stenografistoj (Sitz Brüssel). – En: Deutsche Kurzschrift 11 (1932), n-ro 11, paĝoj 196–197.
 • Köhrmann, Herbert:
  • [Sprechspur für alle Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Esperanto: Übersichtstafeln und Lehrblätter]. – Wuppertal 1947–1950, 71 folioj kaj 1 kajero.
  • Parolspuro por la internacia lingvo E. laŭ la direktivoj de Felikso de Kunovski. – Wuppertal: Oficejo por Multlingva Agado, 1983. 17 paĝoj.
  • Parolspuro. La mallonga artikulacia skribo por ĉiuj lingvoj kaj idiomoj, sistemo Felikso de Kunovski. – Wuppertal: Universal Speechtracing Association, 1988. 30 paĝoj.
 • Köhrmann, Herbert; Rahn, Gottfried (1909–2004): Internacia lingvo per internacia parolspuro. – [Hannover, 1985.] 27 paĝoj.[2]
 • Kökény, Lajos:
 • Kreuz, Robert:
  • Esperanto-Redeschrift nach Stolze-Schrey. In: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen. 1926, n-ro 10/11, paĝoj 61–67.[2]
  • Lehrt Esperanto-Kurzschrift. En: Festschrift anläßlich des 16. Deutschen Esperanto-Kongresses in Köln 1927, paĝoj 42–44.
  • Sistem-resumo de la Esperanto-stenografio Stolze-Schrey. – Genève: [Kreuz], 1932. – 4 paĝoj.[5]
  • Sistem-resumo de la Esperanto-stenografio Worms (Schrey-Worms).[18]
 • Krieger, Karl:
  • Stenografio, fremdvorto kaj lingvo. [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 9, paĝo 160.
  • Der 15. Internationale Stenographenkongreß in Budapest. [Mencias esperantlingvan prelegon de Kökeny pri lia Radnai-alfaro.] – En: Deutsche Kurzschrift 7 (1928), n-ro 10, paĝoj 213–221.
  • International-Stenographie. – En: Deutsche Kurzschrift 7 (1928), n-ro 11, paĝoj 248–252.
  • Esperanto. – En: Deutsche Kurzschrift 7 (1928), n-ro 11, paĝo 254.
  • Esperanto. – En: Deutsche Kurzschrift 8 (1929), n-ro 6, paĝo 133.
 • Krönke, Maks: La tri-regul-rekordstenografio. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 10, paĝo 180.
 • Kruse, Alberto: La stenografio en Brazilujo. [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 4–6, paĝo 84.
 • Kunowski, Felix von (1868–1942):
  • Fundamento de la Stenografio internacia en Esperanto. Internationales System (Sistemo internacia). – 1903–1906, 150 folioj.[2]
  • Stenografio internacia. Esperanto-Stenografio. – 1921–1924, 45 folioj.
  • La "Reichskurzschrift" (Stenografio de la Germana Regno) laŭ vidpunkto de la stenografiscienco. [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 8, paĝo 139.
  • Rigida kaj facile fluanta skrbo, skribkateno kaj skriblibereco. [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 9, paĝo 160.
  • Stenografio kiel scienco kaj arto. Priparolita de K. E. Prüfer. [Resumo de germanlingva recenzo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 9, paĝo 160.
  • Internacionalstenografio. Sistemo de stenografio internacia por ĉiuj lingvoj.
   • Gvidilo en Esperanto. [Koresponda skribo.]
    • [1-a eldono.] Essen: Instituto de Internacionalstenografio, [1927]. 8 paĝoj.[19][20][2]
    • 2-a eldono. Duisburg: Instituto de Internacionalstenografio, [s. j.]. 8 paĝoj.[8]
     • [Arnold Joseph Christoffels: Anonco.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 10, paĝo 179.
     • Wallon: [Recenzo.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 42 (1927), n-ro 12, paĝo 196.
   • Rapida skribo. – Duisburg, [s. j.]. 16 paĝoj.[2]
  • Internacionalstenografio en ĉiuj kulturlingvoj. Aldono por la Gvidilo en Esperanto. Enkonduko kaj tri partoj.
   • Enkonduko. - Duisburg: Instituto de Internacionalstenografio, [1929]. 16 paĝoj.[8][2]
    • Wallon: [Recenzo.] – En: Germana Esperantisto 27 (1930), n-ro 7, paĝo 115.
   • 1-a parto: germana, angla, franca, hispana, itala, pola, rusa. – Duisburg: Instituto de Internacionalstenografio, [1928].
    • Schröder: [Recenzo.] – En: Deutsche Kurzschrift 7 (1928), n-ro 6, paĝoj 136–137.
   • 2-a parto: sveda, dana, nederlanda, portugala, rumana, greka, latina. – Duisburg: Instituto de Internacionalstenografio, [1930]. 4 paĝoj, 7 folioj.[8]
   • 3-a parto: serba, bulgara, ĉeĥa, ukrajna, hungara, turka, japana. – Duisburg [1931]. 4 paĝoj.[8]
  • Internacional-Stenografio la estonta skribo por trafiko. En: Heroldo de Esperanto 1928, n-ro 30 (474), 27 julio 1928, paĝo 5.
  • Intersteno. – Duisburg-Meiderich, [s. j.]. [14] folioj.[2]
  • Deutsche Sprache, Langschrift, Kurzschrift in ihrem inneren Zusammenhang. – Duisburg: Verlag Deutsche Kurzschrift, [1929]. 32 paĝoj.
  • Lernolibro de Intersteno. – Nagasaki: Asocio de Japana Intersteno, 2000. 53 paĝoj.[2]
  • Sprechspur für alle Sprachen und Mundarten. 2. Teil, Heft 4: Litauisch, Lettisch, Estnisch, Finnisch, Ungarisch, Türkisch, Hebräisch, Chinesisch, Japanisch, Esperanto, Interlingue. – Detmold: von Kunowski, 1963.[2]
 • Ledger, George:
  • Esperanto in Shorthand. En: The Esperantist, jaro 1 (1903), numero 1, paĝo 7.
  • Pitman's phonography adapted to Esperanto. London: Pitman & Sons, [1906]. 40 paĝoj.[8][9][2]
   • [Clemens, E.: Recenzo.] – En: Korrespondenzblatt 51 (1906), n-ro 8/9, paĝoj 248–249.
 • Lefebvre, Alfred: Provo de stenografio internacia. Laŭ la principoj de Prépéan – Aimé – Paris. – Paris: [Polgar], 1921. – 6 paĝoj.[5]
 • Levasseur, Karl: Originalstenografio por Esperanto (sistemo Brabbée). [Recenzo.] En: Wiener Stenographenzeitung 1929, n-ro 7/8.
 • [Liesche, Otto:] Stenografio. – En: Germana Esperantisto 5 (1908), n-ro 6, paĝo 72.
 • -lo: Durch Esperanto für Intersteno. – En: Deutsche Kurzschrift 11 (1932), n-ro 10, paĝoj 177–178.
 • Lotzing-Halle, E.: Eine Esperanto-Einheitskurzschrift. – En: Der Schriftgenosse augusto 1929.
 • Lyndridge, Alfred W. (Lindriĝo, Alfredo):
  • Esperanto shorthand. – Southend-on-Sea, [1904].[21]
  • Esperant-Fonografio. Alfarado de Pitman's shorthand por la reportisto kaj lernanto. – Southend-on-Sea: Esperanto House, [1905]. 24 paĝoj.[21]
  • A synopsis of Esperant-Fonografio. – [Westcliff-on-Sea, 1910.][21]
  • Esperanto Shorthand. An adaptation of Pitman's shorthand to Esperanto. – Southend-on-Sea, [1913]. 32 paĝoj.[22][21]
 • Mallongaj prozaĵoj de diversaj autoroj. Skribitaj en Esperanta stenografio. – Issy-les-Moulineaux: Esperanta Stenografio, 1930. 16 paĝoj.[5]
 • Marcetta, Mirko Emerico: Nova skribo rapida de la lingvo Esperanto; reformo de la alfabeto kun originala skribsistemo. - Bergamo: Marcetta, 1976. 24 paĝoj.[5]
 • Mass, Otto F.: Universalsteno Esperanto. Cum appendice latino-graeco. – Berlin, [1937]. 14 folioj.[2]
 • [Maus, Richard:] Uebertragung der Einheitskurzschrift auf Esperanto. [Pri la sistemo Brabbée.] – En: Der Deutsche Stenograph 29 (1929), n-ro 10, paĝo 150.
 • Mayr, Max: Mondosteno. La plej klara, mallonga kaj facila stenografio esperanta. – [Reichertshausen, Mayr, 1933]. 4 paĝoj.[5][2]
 • [Medem, R(ichard):] Esperanto. [Pri Esperanto-rilataj aktivaĵoj de la sistemoj Stolze-Schrey kaj Stenotachygraphie.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 19 (1904), n-ro 20, paĝo 613.
 • Mengelkamp, August: "Germana popolstenografio". [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis W[ilhelm] Wingen.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 12, paĝo 216.
 • Meschini, Erminio: Stenoscrittura Universale. [Enhavas aplikon al Esperanto.] 1935.
 • Michałowski, Wł.: Esperanto kaj stenografio. – En: Pola Esperantisto 1936, n-ro 8/9, paĝo 106.
 • Miksche, Vinzenz: Esperanto-Tachygraphie. Entwurf einer Übertragung der Stenotachygraphie für die Esperantosprache. – En: Allgemeine Österreichische Stenotachygraphen-Zeitung 14 (1912), ekde paĝo 10.[2]
 • Möller, Otto:
  • Esperanto-Stenografie. Übertragung der Deutschen Stenografie in der Fassung der DDR-Urkunde vom 1. 6. 1970 auf die Welthilfssprache Esperanto. – Heilbad Heiligenstadt, 1976. 5 folioj.[2]
  • Anpassung der Deutschen Stenografie an Esperanto. En: Theorie und Praxis. Wissenschaftliche Fachzeitschrift für Stenografie, Maschinenschreiben und verwandte Gebiete 21 (1977), n-ro 2, paĝoj 46–50.[2][8][9][12]
  • Systemübersicht der Anpassung der Deutschen Stenografie an die internationale Sprache "Esperanto". - Berlin: Gesellschaft für Stenografie und Maschinenschreiben der DDR, 1979. 12 paĝoj.[5][2]
  • Stenografie und Esperanto. In: KMI Bürowirtschaft - Lehre und Praxis 1/98, paĝoj 21–22.
 • Müller, Blasius:
  • Prof. Dro. Vilhelm August Lay kaj la stenografiproblemo. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 10, paĝo 180.
  • La stenografio en la servo de l' scienculo. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 3, paĝo 60.
 • Multlingva intersteno. Internacionalstenografio. Monata stenogazeto en multaj lingvoj. – Duisburg-Meiderich: Instituto de Intersteno, 1930–1933.[2][8]
 • 7569, Smolensk (Sovetio): Ni kaj Esperanto. En: Sennaciulo 5 (1928), n-ro 215 (15 Novembro 1928), p. 5.
 • Nilsson, Otto A.: Stenografio laŭ la sistemo de Melin. – Stockholm: Förlagsföreningen Esperanto, [1948]. 17 paĝoj.[5][2]
 • Nováková, Ludmila: La stenografio kaj Esperanto. En: Informilo, monata gazeto por esperantistoj-handikapuloj 1/2006.[23]
 • P., N.: Pri la kreado de l' rusa unuecsistemo. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 10, paĝo 180.
 • Paganini, Paolo A.: [http://www.fondazionegiulietti.it/downloads/c18pagan.pdf Firenze celebra la lingua internazionale che nel 1910 Giulietti tenne a battesimo. – En: Civiltà della scrittura 18, aprilo–junio 2010, paĝoj 1–3.
 • Parolspuro. Informilo de Esplora Rondo de Parolspuro. Informilo al la tutmonda Kunovski-amikaro. – 1949–1950.
 • Parolu kaj spuru. Multlingva parol-spuro. Organo de Tutmonda Parolspuro-Asocio. – Wuppertal 1983/84, 1986, 1991.[16][5]
 • Pehef: Amuzaj rakontetoj originale verkitaj, skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul. – Issy-les-Moulineaux: Eldonejo de Esperanta Stenografio, 1929. 15 paĝoj.
 • Pejno Simono: Stenografia sistemo T-lino (Teeline). Adaptiĝo al Esperanto. 2010. 22 paĝoj.
 • [Pfaff, Eduard:]
  • Das Gabelsbergersche System auf die Esperanto-Sprache übertagen. [Pri la alfaro de Christoffel.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 21 (1906), n-ro 9, paĝoj 273–274.
  • Esperanto: Stenotachygraphie. [Anoncas alfaron de Kirchhoff kaj Legel.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 23 (1908), n-ro 20, paĝo 657.
  • Esperanto-Stenographie. [Pri la la Schneeberger-alfaro transprenita de Stark.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 25 (1910), n-ro 11, paĝo 339.
 • Le Phare sténographique. Revue mensuelle illustrée; organe sténo-dactylographique & eperantiste. 1908–1914.[2]
 • Popola Rapidskribo Internacia. [Sistemo VVK.] En: Der neue Pfeil 1960, n-roj 2–3.[2][12]
 • Pri la vorto "Stenografi". – En: L'Esperanto. Itala Esperanto-Revuo 1925, paĝo 49.
 • Pri Stenografio. – En: Jarlibro de UEA 1924, paĝoj 38–40.
 • Prokop, Heřman: Soustava H. M. a Esperanto. [Sistemo Herout-Mikulík.] En: Těsnopisné rozhledy 13 (1934/195), paĝoj 25–28.[2]
 • Provost, A. G.:
  • Stenografaj gamoj. Mallongaj tekstoj pri diversaj temoj por trafi stenografan rapidecon kaj ekzerciĝi por daktilografio. – Issy-Les Moulineaŭ: Stenografa Instituto Tutmonda, 1937. [72] paĝoj.[5][13][4]
  • Esperanta Metagrafio sistemo Duployé-Flageul. Paris, [s. j.]. 32 paĝoj.[2]
 • R., A.: Eine nicht alltägliche Ausstellung. Esperanto und International-Stenographie. – En: Deutsche Kurzschrift 11 (1932), n-ro 8, paĝoj 140–142.
 • Ramschak, Alois: Esperanto kaj stenografio. – En: Aŭstria Esperanto-Revuo 1948, n-ro 4/6, paĝoj 52–53.
 • [Reh, Wilhelm]:
  • Esperanto und Esperanto-Stenographie. – En: Der Deutsche Stenograph 10 (1910), n-ro 20, paĝo 381.
  • Uebertragung auf Esperanto. – En: Der Deutsche Stenograph 11 (1911), n-ro 8, paĝo 133.
  • [Von der] Weltsprache Ido zu Stolze-Schrey. – En: Der Deutsche Stenograph 14 (1914), n-ro 13, paĝo 210.
 • Revuo internacia de stenografio. [Por ĉiuj sistemoj.] 1904.[2]
 • Rius, José: La stenografio en Hispanujo. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 3, paĝo 60.
 • Robert, Emmanuel: Supplément commercial à "L' Espéranto en dix leçons", suivi d' un précis de sténographie. – Paris: Robert, [proksimume 1930]. 32 paĝoj.[5]
 • Roller, Heinrich: Kompleta lernolibro de la Esperanta stenografio. Laŭ la Roller'a Tutmonda Sistemo, uzebla por ĉiuj lingvoj. – Berlin: Stenografia Instituto de Heinrich Roller, [proksimume 1908]. – 16 paĝoj.[5][8][2][12]
 • Roncolini, Candido:
 • Roze, Jānis: Latweeschu stenografija. Paschmahcibai un skolai metodiski isstrahdats kurss. Oriģinalsistema. 2-a eldono. – Rīga: J. Deutsch, 1910. [Esperanto: paĝoj 54–55.][24]
 • Roubos, B. P.:
  • Leerboek stenografie "Groote" voor esperantisten-"Groote"-schrijvers. – Dordrecht: [Roubos], 1929. 8 paĝoj.[5][6]
  • Stenografio por esperantistoj. – Dordrecht, [1925]. [8] folioj.[5][2]
 • Ruthardt, Albert: Internationale Kurz-Schrift. – Mühlacker 1910. 47 paĝoj. [Esperanto: paĝo 41.][2]
 • Saponjko, A. J.: Stenografia-Kratkopis v 2 ĉastjah. - Petersburg 1905. IV + 67 paĝoj.
 • Scheithauer, Karl (1873–1962): Plena lernolibro de Esperanto stenografio (Rapidskribo). – Leipzig: Scheithauer, [proksimume 1926]. 12 paĝoj.[5][2][12]
 • Scheller, Arndt: Esperanto-Stenografio Sistemo Scheller. [Laŭ sistemo Stenotachygraphie.] – Hildburghausen 1926. 15 paĝoj.[2]
 • Schild, André: Lernilo de Esperanto-stenografio. Laŭ sistemo Aimé Paris. – Basel: Schild, 1932. 20 folioj.[5]
 • Schneeberger, Friedrich:
  • Sistemdokumento de la Esperanta Stenografio laŭ la sistemo Stolze-Schrey. Laufen, 1904. 3 paĝoj.[25][2]
  • Resumo de la Esperanta stenografio laŭ la sistemo Stolze-Schrey. – Laufen: Schneeberger, 1904. 4 paĝoj.[5][25][2]
  • Detala Raporto pri la oficialaj paroladoj, diskutadoj & decidoj de la Unua Universala Kongreso de Esperanto en Bulonjo-sur-Maro Aŭgusto 1905. Laŭ la stenografiaj notoj. – Laŭfon (Svisujo): Oficejo de Esperanto & Stenografio, 1905. 91 + 14 paĝoj.
   • ["Valeto": Recenzo.] – En: Korrespondenzblatt 51 (1906), n-ro 7, paĝoj 212–213.
  • Lernolibro de Esperanta stenografio. Unuiga sistemo Stolze-Schrey. – Berlin: Möller & Borel, 1905. 24 paĝoj. (Kolekto Esperanta aprobita de d-ro Zamenhof 82.)[5][8][25][2][9]
   • [Esperantisto: Recenzo.] – En: Korrespondenzblatt 50 (1905), paĝoj 331–333 kaj 380.
   • [Recenzo.] – En: La Belga Sonorilo 4 (1905/1906), n-ro 2 (38), oktobro 1905, paĝo 20.
  • [Recenzo:] -tz-: Schneeberger's "Esperanta Stenografio verkita lau sistemo Stolze-Schrey. – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1904, n-ro 9, paĝoj 71 kaj 72.
  • [Recenzo:] -tz-: Schneebergers "Esperanta Stenografio". – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1905, n-ro 3, paĝo 24.
  • Regularo kaj sigelaro de kongresa stenografio. Sistemo Stolze-Schrey. – Laufen, 1906. 6 paĝoj.[5][2]
 • [Schoofs, Frans:] La XIIIa Internacia Kongreso de Stenografio. – En: Belga Esperantisto 1927, paĝoj 135 kaj 136.
 • Schramm, Albert:
  • Eine Übertragung des Gabelsbergerschen Systems auf die Esperanto-Sprache. [Pri la alfaro Christoffel.] – En: Korrespondenzblatt 51 (1906), n-ro 4, paĝoj 100–102.
  • IV. Esperanto-Weltkongreß. [Mencias kunvenon de Gabelsberger-stenografiistoj.] – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 23 (1908), n-ro 9, paĝo 259.
  • Esperanta Stenografio laŭ la sistemo de Gabelsberger. – Wolfenbüttel: Heckner. 1-a eldono 1910[2], 2-a eldono 1921[2], 3-a eldono 1922[8][13]. 18 paĝoj.[5]
   • [Anonco: Pfaff, Eduard:] Eine neue Übertragung. – En: Deutsche Stenographen-Zeitung 25 (1910), n-ro 10, paĝo 296.
   • Ek.: [Recenzo.] – En: Germana Esperantisto 1910, n-ro 5, paĝo 109110.
   • [Recenzo:] Mantzel[, Adolf]: Dr. Schramm's Esperanto-Stenographie nach Gabelsberger's System. – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1910, n-ro 9, paĝoj 65–67.
   • [Recenzo:] Rónai, Samuel: Schramm eszperantó gyorsírása. – En: Népszerű Gyorsíró 1913, ekde paĝo 76.[2]
  • Pri stenografio. – En: Universo 1 (1909/10), paĝoj 267–276.
 • Schröder, Johannes (1895–1988):
  • Die Anwendbarkeit der Kurzschrift auf fremde Sprachen. – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 3, paĝoj 36–39.
  • La popolstenografio en la antikveco. [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 7, paĝo 116.
  • La Akropolis-Skribo. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 11, paĝo 200.
  • Novaj vortoj. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 2, paĝo 39.
 • Schröder, W. Emil: Radio sen Stenografio. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 11, paĝo 200.
 • Schrott, Otto:
  • Aforismoj. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 11, paĝo 200.
  • Popolstenografio estas trompaĵo. [Resumo de germanlingva artikolo. Tradukis M(ax) Heinrich.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 2, paĝoj 39–40.
 • Schulz, Reinhold: Kurze Übersicht über das Esperanto-Stenografie-System. – Cottbus: [s. n., 1922]. [1] folio.[2]
 • Schulze, Heinrich: Esperanto und Esperanto-Kuzrschrift. – En: Die Warte 37 (1927/28), n-ro 7, paĝo 52.
 • Schumm, Max: Stenographie und Esperanto. – En: Der Vereinsbote 1905, paĝo 239.[2][26]
 • Sdun, E.: Esperanta stenografio. – Hattingen: Sdun, [proksimume 1983]. 14, 12, 6, 19 paĝoj.[5]
 • Sepúlveda Cuadra, Luis Enrique: Sistemo Duployé por Esperanto. En: Le Phare sténographique junio 1913.[2]
 • Siegert, B.: Leteroj por instruado de Esperanto-stenografio Arends. – Lahr i. B.: Richter, [s. j.]. 14 paĝoj.[5]
 • Sielens, Henri: Stenografio kaj Esperanto. – En: Belga Esperantisto 1935, paĝo 70.
 • Somerling, M.: Esperanto ĉe la XIII-a Internacia Kongreso de Stenografio. – En: Heroldo de Esperanto 1927, n-ro 33 (19 aŭgusto), paĝo 5.
 • [Specht, Fritz]:
  • Die Weltsprache [?]. – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1904, n-ro 2 kaj 3, paĝoj 11, 12 ksj 23.
  • Esperanto und Kurzschrift. – En: Der Deutsche Stenograph 5 (1905), n-ro 5, paĝo 77.
  • Von der jüngsten Weltsprache. – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1905, n-ro 9, paĝoj 69–71.
 • Speth, L.: Stenografio kaj Esperanto. – En: Sennaciulo 5 (1929), n-ro 243, paĝo 340.
 • Sprotte, Rudolf:
  • Esperanto kaj Stenografio. – En: Germana Esperantisto 5 (1908), n-ro 8, paĝoj 9293.
  • Simpla stenografisistemo. [Simila al la Roller-sistemo.] – Charlottenburg, [1908]. 4 paĝoj.[5][2]
  • Aoro. Stenografio internacia. Lernolibro. [Simila al la Roller-sistemo.] – Berlin: Möller & Borel, [1909]. 36 paĝoj.[8][2][4]
   • [Recenzo:] L., L.: Aoro, Stenografio Internacia. – En: Germana Esperantisto 6 (1909), n-ro 12, paĝo 143.
   • [Recenzo:] -tz-: Sprotte's Aoro. — En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1911, n-ro 8, paĝo 64.
 • Staňura, Adolf: Propono de Esperanto-stenografio. [Laŭ la ĉeĥa sistemo Herout-Mikulík.] - Karlovy Vary: Grafia, [1950]. 4 paĝoj. - Aparta represaĵo: Esperantista, jaro 5 (1950), numero 4, paĝoj 26-30.
 • Stark, Emil:
  • Esperanto. [Lingvokurse en stenografio Stolze-Schrey.] – En: Stenographische Gartenlaube 9 (1907), n-roj 1–12, paĝoj 1–7, 9–13, 17–23, 25–29, 33–38, 41–45, 49–54, 57–60, 65–68, 73–78, 81–85 kaj 89–94.
  • Das "Esperanto" und die Stenographenvereine. – En: Deutsche Stenographische Lehrer-Zeitung 10 (1907), n-ro 6, paĝoj 90–91.
  • Maschinen-Stenographie. [Mencias uzadon de stenografimaŝino en la UK en Cambridge.] – En: Deutsche Stenographische Lehrer-Zeitung 10 (1907), n-ro 11, paĝo 171.
  • Auf dem III. internationalen Esperantokongreß in Cambridge. – En: Deutsche Stenographische Lehrer-Zeitung 11 (1908), n-ro 3, paĝo 40.
  • Stenographie und Esperanto. – En: Deutsche stenographische Lehrer- und Beamten-Zeitung 13 (1910), n-ro 4, paĝoj 53–54.
  • Esperanto und Stenographie. – En: Deutsche stenographische Lehrer- und Beamten-Zeitung 13 (1910), n-ro 11, paĝoj 172–173.
  • Lernolibro de Esperanta Stenografio. Unuiga sistemo Stolze-Schrey. [Reeldono de la lernolibro de Schneeberger, kiu intertempe fariĝis idisto.] – Magdeburg: Germana Esperanto-Gazeto, 1911. 24 paĝoj.[8][2]
 • [Steffenhagen, H.]:
  • Stenografia Esperanto Societo "Stolze-Schrey". – En: Der Deutsche Stenograph 10 (1910), n-ro 1, paĝo 2.
  • Esperanto. – En: Der Deutsche Stenograph 10 (1910), n-ro 1, paĝo 6.
 • Stenografaj desegnoj. Ornamarto priskribita per Esperanta Stenografio Duployé-Flageul kun multaj modeloj. – Issy-les-Moulineaux, 1932. 16 paĝoj.[2]
 • Stenografa skribado sur vakso. En: Heroldo de Esperanto 1925, n-ro 56, 22-a de julio 1925, paĝo 3.
 • Stenografia espero. Interligilo de l'adeptoj de l'sistemo Duploye-Flageul. L'espoir stenographique. Paris, 1951–1954.[5]
 • La Stenografio. – En: Jarlibro de UEA 1927, paĝoj 42–47.
 • Stenografio. Organo por Intersteno kaj la ceteraj stenografisistemoj. Tutmonda Intersteno-Asocio. 1955.[2]
 • Strassner, Paul:
  • Übertragungen auf fremde Sprachen. En: Kurzschrift und Wissenschaft 1 (1926), paĝoj 17–21.
  • Esperanto-Kurzschrift. [Komparo de la alfaroj de Wallon, Hoffmann kaj Ellersiek.] En: Kurzschrift und Wissenschaft 8 (1933) paĝoj 49–53.
 • Streidt, Georg: Anleitung zur Esperanto-Kurzschrift. Verkehrs- und Eilschrift. – s. l., [1949].[2]
 • Strezov, Slavĉo; Donev, Nikola: Esperanta stenografio. [Sistemo bazita sur la signoj de Gabelsberger.] – Sofio: Pres-Esperanto, 1992. 28 paĝoj.
 • Strid, Martin: Langolaj minuskloj. Lernolibro pri universala skribsistemo sonsigna kaj rapida. 2014. 118 paĝoj.
 • Sturzenegger, Johannes Jakob; Matzinger, Heinrich: Unesteno. Universala Esperanta Stenografio. – Zürich: Eldonejo Mondo, [1965]. 284 paĝoj.[5][2][27][28][12]
 • Suĥovejev, Valerij: Alfabeto de superrapida skribado kaj legado. 2005. 8 paĝoj.
 • Sukcesoj de Esperanto. [Pri Esperanto en Internacia Kongreso de Stenografo en Bruselo.] – En: Espero Katolika 1927, paĝo 244.
 • Tacke, J.: La laŭlitera stenografio. [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 7, paĝo 116.
 • Teich, Theodor Wilhelm:
  • Kurzschrift: Stenografie für Deutsch, Englisch, Französisch und International (Esperanto). – [Duisburg, s. j.]. 26 paĝoj.[5]
  • Laŭsona Stenografio. Duisburg, 1979. 2 folioj.[2]
 • Tutmonda intersteno. Internacionalstenografio. Monata gazeto kaj oficiala organo de la Tutmonda Intersteno-Asocio. – Duisburg-Meiderich: Instituto de Intersteno. 1930–1933.[2][8]
 • Ueberfeldt: Abriß meines deutschen u. Esp.-Systems. Bonn 1927.[2]
 • Unua libro de Stenografa Instituto Tutmonda, scienca asocio por la disvastigo de la Esperanta stenografio Duploye-Flageul. – Issy-Les Moulineaux: Stenografa Instituto Tutmonda, 1936. [74] paĝoj, multaj ilustraĵoj.[5][4]
 • IV. Internationaler Stenographentag (System Gabelsberger) vom 7. bis 10. September 1907 in Graz. – Wolfenbüttel: Heckners, 1907. 159 paĝoj. [Pri Esperanto-stenografio: paĝoj 78–84.][2][11]
 • Vilkki, Joel: Intersteno aŭ unesteno? En: Esperanta Finnlando 1968, n-ro 2.
 • Vries, S. J. de:
  • [resumo de la stenografia sistemo "de Vries"]. – 1 folio.[2]
  • Transvidaĵo de la stenografia sistemo "de Vries" prilaborita por la lingvo internacia Esperanto. – 1 faldfolio.[2]
 • W., C.: La historio de stenografio. – En: Heroldo de Esperanto 1928, n-ro 20, 18-a de majo 1928, paĝo 2.
 • W., R.: Esperanto Stenografio. Ein Versuch, das Gabelsbergsche System der lingvo internacia anzupassen.
  • D[ower]g, [Rudolf: Recenzo] – En: Korrespondenzblatt 53 (1908), paĝoj 219–220.
 • Wallon, Karp:
  • Respondoj. [Listo de Esperanto-stenografioj.] En: Germana Esperantisto 7 (1910), paĝoj 266267.
  • Fundamento de la Esperanto-Stenografio "Rapido". En: Esperanto-Praktiko 9 (1927), paĝoj 21–22 kaj 44–46.[2]
   • [Blauert:] Esperanto-Kurzschrift. Die Übertragung der Einheitskurzschrift von Karp Wallon. – En: Kurzschrift und Wissenschaft 2 (1927), paĝoj 33–35.
  • Rapido. Esperanto-stenografio laŭ la oficiala germana unueca sistemo. – Berlin: Apitz; Ellersiek & Borel, 1927. 32 paĝoj.[5][8][2][12][13]
   • Strassner, Paul: Übertragungen auf fremde Sprachen. – En: Kurzschrift und Wissenschaft 1 (1926), paĝoj 17–21.
   • [Christoffels, Arnold Joseph: Recenzo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 11, paĝo 199.
  • Zur Geschichte der Esperanto-Stenographie. In: Deutsche Stenografen-Zeitung 43 (1928), paĝoj 197–200 kaj 230–233.
 • Weemeyer, Robert: Mia profesio: stenografo. En: Kune 3/2003. [29]
 • Wessel, G.: La vorto "Kürzler". [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 4–6, paĝo 84.
 • Wille, C.: Nova scienca fundamento por la skribformado. [Resumo de germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 3 (1927), n-ro 4–6, paĝo 84.
 • Wingen, W[ilhelm]:
  • Mi petas la parolon pri popol- kaj Reichsstenografio. [Traduka resumo de anonima germanlingva artikolo.] – En: Deutsche Kurzschrift 2 (1926/27), n-ro 12, paĝo 216.
  • Brabées Originalstenografio por Esperanto. [Recenzo.] En: Kurzschrift und Wissenschaft 4 (1929), paĝoj 57–60.
 • Wingen, Wilhelm kaj Hans: Ni stenografas laŭ la Germana Unueca Stenografio. – Bailieboro: Esperanto Press, 1980. 40 paĝoj. ISBN 0-919186-15-7.[5]
 • Wohlrabe, Willy:
  • Die Uebertragung auf Esperanto. – En: Der Nationalstenograph 11 (1908), n-ro 12, paĝo 186.
  • Esperanta Stenografio. [Kurso de Esperanta stenografio laŭ la sistemo „Nationalstenographie“.] – En: Der Unterrichtsleiter 10 (1909), n-ro 5, paĝoj 33–40.[2]
   • [Anonco.] – En: Der Nationalstenograph 12 (1909), n-ro 5, paĝo 107.
 • Wydrinski, Franz (Wendrin, Franz von):
  • Orthographisch und sigellos schreibbare Weltkurzschrift (System Wydrinski). Vollständiger Lehrgang für den Schul- und Selbstunterricht. [1-a eldono.] – Berlin: Ed. Kruse, 1909. 8 paĝoj.[2][12]
  • Orthographisch, ohne Druck u. sigellos schreibbare Welt-Stenographie, System Wydrinski. 2-a eldono. – Berlin 1910. 16 paĝoj.[12]
   • [Recenzo:] -tz-: Wydrinski's Weltstenographie. – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1914, n-ro 7, paĝo 56.
  • Lehrbuch der Welt-Stenographie (System Wydrinski) für alle Sprachen. 4-a eldono. – Berlin 1912. 16 paĝoj.[12]
  • Die Vorzüge der Welt-Stenographie für alle Sprachen (System Wydrinsky) vor allen andern Systemen. – Berlin: Zentrale f. orthogr. Weltstenogr., [1912]. 4 folioj.[12]
  • Welt-Stenographie für alle Sprachen. System Wydrinski. – Berlin, [1913]. 2 folioj.[2][12]
 • Zamenhof, Ludwik Lazar: Poezioj de L. L. Zamenhof. Skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flageul. – Issy-les-Moulineaux: Eldonejo de Esperanta Stenografio, 1929. 16 paĝoj.[2]
 • Zisman, A.: Esteno Esperanta stenografio. – Moskvo, 1976.

Ido[edit]

 • Carlton, William John: Charles Dickens kom stenografisto. – Chapelle: Lagnel, 1925.
  • 1esma parto. 12 paĝoj. (Librario di la Klasika Verki en Ido 1.)[2][5]
  • 2esma parto. La vaxoza tabeleti por Tiro-noti stenografal. 8 paĝoj. (Librario di la Klasika Verki en Ido 2.)
 • Crabai, T.: Stenografo ed Ido. – En: Ido. Jurnalo por la propago ed exercado dil Internaciona Linguo 9 (1925), n-ro 4, paĝoj 5960.
 • Creux, A.: Stenografo Duployé. Adapturo a la linguo internaciona di la deligitaro ... kun apendico por Esperanto. – Paris, [1908]. 20 paĝoj.[2]
 • Federn, Ilmari: Koresteno. Korespondo-stenografio da Ferdinand Schrey. – Berlin: Ido-Centrale, 1932. 16 paĝoj.
 • Fuchs, Robert: Neues aus Frankreich. [Mencias la fondiĝon de "Association sténo-idiste" por la sistemo Duployé en Lyon.] – En: Korrespondenzblatt 57 (1912), n-ro 4, paĝoj 104–109.
 • Harles, Erwin: Stenographie und Weltsprache. – En: Die Neuwacht 15 (1925), n-ro 5, paĝo 80.
 • Hugon, P. D.: Pri stenografado en Esp. ed en Ido. – En: Progreso 1909, paĝoj 406–408.
 • Internaciona Stenografo. Sistemo Stenilo. – En: La belga sonorilo 7 (1908), n-ro 97, paĝo 59.
 • Noetzli, Albert: La Idostenografo "Isto". [Pri alfaro de Stolze-Schrey, havebla en ok manskribitaj ekzempleroj.] – En: Ido 1923, paĝoj 93–94 kaj 108.
 • Peus, Heinrich:
  • Ido-stenografo. [Recenzo.] – En: La Progeso 1910, paĝo 244.
  • Stenografo Ido. – Dessau: Peus, 1922. 8 paĝoj. (Zweisprachige Bibliothek 25.)[5]
  • Die neue Schriftart für die ganze Welt. (La nova skrib-speco por ...) - Dessau: Peus, [proks. 1927]. 16 paĝoj.[8]
   • [Blauert:] Die "Weltstenographie" von H. Peus. – En: Kurzschrift und Wissenschaft 2 (1927), paĝoj 49–52.
   • [Ferdinand Schrey: Recenzo.] – En: Die Neuwacht 20 (1930), n-ro 8, paĝoj 125–126.[2][8]
  • Wenn ich Diktator wäre. (Se me esus diktatoro.) Gedanken und Vorschläge. – [Dessau: Peus,] 1932. 32 paĝoj. (Zweisprachige Bibliothek in Deutsch und Ido 41.)[2][5][8]
 • Pigal, Engelbert K.: Kompendio di la internaciona stenografo. [S. l.], 1922. [1] folio.[5]
 • Reeve, C.: Ido-Stenografo. – En: Ido 1923, paĝoj 107–108.
 • Roze, Jänis (Rose, Johannes): Stenografohimno. (Stenographenhymne.) – En: Die Neuwacht 20 (1930), n-ro 2, paĝo 30.
 • Schels, St.: Pri stenografdo di Ido. – En: Progreso 1909, paĝo 408.
 • Schneeberger, Fr.:
  • Die Delegation und die Reform des Esperanto. – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1909, n-roj 3 kaj 4, paĝoj 17 ĝis 22 kaj 25 ĝis 30.
  • Die Stenographie der internationalen Sprache. – En: Fach-Beilage zum Deutschen Stenographen 1909, n-ro 5, paĝoj 33 ĝis 36.
  • Pri Stenografado. – En: Progreso 1909, paĝoj 575576.
  • Internaciona Stenografo. Sistemo Stenido. – Lüsslingen, [s. j.]. [2] folioj.[2]
 • [Schrey, Ferdinand:] Uebertragung der VKS auf Ido. – En: Die Neuwacht 22 (1932), n-ro 7, paĝo 25.
 • Smith, Emily D.: Ido en stenografarto. – En: Ido. Jurnalo por la propago ed exercado dil Internaciona Linguo 9 (1925), n-ro 2, paĝoj 1718.
 • St., W.: Suedia. [Pri fondo de La Federuro por l'Avancigado di Mondolinguo e Stenografo.] – En: Ido 11 (1927), n-ro 11, paĝo 347.
 • Stenidano. Revueto por la stenografo di la linguo internationa Ido sistemo Stolze-Schrey stenido. 1911–1914.[2][30]
 • Vilfory, A.: Stenografado en Esp. ed en Ido. – En: Progreso 1909, paĝoj 576577.
 • Wernli, Paul: La Stenografosistemo Palm ed Ido. – En: Ido. Jurnalo por la propago ed exercado dil Internaciona Linguo 9 (1925), n-ro 18, paĝoj 282283.

Occidental/Interlingue[edit]

 • Cordonnier, J.: Original Stenografie de Occidental. - Praha: Jos. Švec, 1937.[31]
 • Creux, Adolphe: Stenografie Duployé por Occidental. – Chapelle-Vaud: Occidental-Buro, 1929. 18 paĝoj.[5][25]
 • Kunowski, Felix von: Sprechspur für alle Sprachen und Mundarten. 2. Teil, Heft 4: Litauisch, Lettisch, Estnisch, Finnisch, Ungarisch, Türkisch, Hebräisch, Chinesisch, Japanisch, Esperanto, Interlingue. – Detmold: von Kunowski, 1963.[2]
 • Mass, Otto F.: Universalsteno Occidental. Cum appendice latino-graeco. – Berlin, [1937]. 14 folioj.[2]
 • Moeckli: Adaptation a Occidental del stenografie Stolze-Schrey. – 1933.[32]
 • Pigal, Engelbert K.: Panscrit. Adaptation Occidental del stenografie, systema Scheithauer. – [Wien, Cosmoglotta: 1928]. 8 paĝoj.[2][5]
  • Schröder: [Recenzo.] – En: Deutsche Kurzschrift 7 (1928), n-ro 3, paĝo 63.
 • Rehn, Rafael E.: Stenografic systemas e Lingue International. En: Cosmoglotta 49 (6), junio 1928, paĝoj 95–96.

Volapük[edit]

Bibliotekoj[edit]

 1. Fondazione Giulietti.
 2. 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
 3. Biblioteko de EK Brno
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Historia biblioteko de UFE
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 5.61 5.62 Aŭstria Nacia Biblioteko
 6. 6.0 6.1 Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet, Kortrijk
 7. 7.0 7.1 Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 Staatsbibliothek zu Berlin
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 UB Frankfurt/StUB
 10. 10.0 10.1 10.2 Accademia Aliprandi.
 11. 11.0 11.1 Bayerische Staatsbibliothek München
 12. 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 Deutsche Nationalbibliothek
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Biblioteca Nazionale di Esperanto, Massa.
 14. http://fonostenograf.narod.ru/esperanto/
 15. http://www.esperanto.be/fel/mon/rec/sono.html
 16. 16.0 16.1 16.2 Germana Esperanto-Biblioteko, Aalen
 17. https://greggshorthand.github.io/espgrg01.html
 18. Biblioteko Butler
 19. Bibliothèque Ville de La Chaux-de-Fonds
 20. Riksdagsbiblioteket, Stokholmo
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 National Library of Scotland
 22. British Library
 23. http://www.volny.cz/toiso-8859-2.cs/aeh-ikeh/informilo/INFORMILO_2006_1.htm
 24. Latvia Nacia Biblioteko
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 Schweizerische Nationalbibliothek
 26. Universitäts- und Landesbibliothek Münster
 27. Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
 28. Universitätsbibliothek Würzburg
 29. http://www.esperanto.de/gej/asocio/nr03_3/stenografo.htm
 30. [1]
 31. Národní knihovna České republiky
 32. Helvetia septembro/oktobro 1932.