Bilgisayar Programlama/C/Break ve Continue

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

Döngü bloklarında (for ve while) break ve continue olarak iki işlev bulunur.

Break[edit]

Döngüyü durdurmak için kullanılır.

for döngüsünde kullanımı:

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
  for (int i=0; i<9; i++)   /* i değeri 9'a ulaşana kadar */
  {
    if (i == 5)
    {
     break;   /* i değeri 5'e ulaştığında döngü duracak */
    }
    printf("Satır %d\n", i);
  }
  return 0;
 }

Dönüş:

 Satır 0
 Satır 1
 Satır 2
 Satır 3
 Satır 4

Verilen if (i == 5) bloğunda break komutu verildiği için, i değeri 9 yerine 5 değerine ulaştığında döngünün sonuna gelinmiştir.

while döngüsünde kullanımı:

 #include <stdio.h>
  
 int main() {
  int i = 1;
 
  while (i < 10)
  {
    if (i==5)
    {
     break;
    }
    printf("Satır %d\n", i);
    i++;
  }
  return 0;
 }

Dönüş:

 Satır 1
 Satır 2
 Satır 3
 Satır 4

break komutunun yazıldığı if bloğu ister en önce, ister en sona yazılabilir.

Continue[edit]

Döngünün belirli bir noktasında çalışacak kodların sonuna yazılır.

for döngüsünde:

 #include <stdio.h>
  
 int main() {
  for (int i=1; i<9; i++)
  {
    if (i == 5)    /* i değişkeni değeri 5 olduğunda */
    {
     printf(" = Değer 5");
     continue;
    }
    printf("\nSatır %d", i);
  }
  return 0;
 }

Dönüş:

 Satır 1
 Satır 2
 Satır 3
 Satır 4 = Değer 5
 Satır 6
 Satır 7
 Satır 8

Yukarıdaki örnekte i değişkeninin değeri 5'e ulaştığında Satır 5 yerine = Değer 5 yazılmıştır.

while döngüsünde kullanımı:

 #include <stdio.h>
  
 int main() {
  int i = 1;
 
  while (i < 9)
  {
    if (i == 5)
    {
     printf(" = Değer 5");
     i++;
     continue;
    }
    printf("\nSatır %d", i);
    i++;
  }
  return 0;
 }

Dönüş:

 Satır 1
 Satır 2
 Satır 3
 Satır 4 = Değer 5
 Satır 6
 Satır 7
 Satır 8