Bilgisayar Programlama/C/C Diline Giriş

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

Kod[edit]

   #include <stdio.h>
   int main() {
       printf("İlk uygulamam"); /* ekrana kodu yazdır */
       return 0;
   }

Dönüş[edit]

   İlk uygulamam

İşlevler[edit]

/* ve */: Yorum kodlarıdır. Program koduna dahil değildir, genellikle kodun hangi işlevi uyguladığını belirtmek için kullanılır.

#include: Program yüklenmeden önce yüklenecek dosyaları belirtir. Genel olarak temel işlevlerin bulunduğu stdio.h (standard Input and Output) dosyasıdır.

int main(): Program kodunun yazıldığı bloktur. Kodlar genelde {köşeli parantezlerin} içinde yazılır. C dillerinde bu kodların her bir satırının sonuna ; (noktalı virgül) konur.

printf("İlk uygulamam");: Ekrana "İlk uygulamam" yazısını yazdırır. Ekrana yazılacak yazı eğer bir değişken değil ise (bu örnekte görüldüğü gibi) "tırnak içine" yazılır.

return 0;: Programın doğru çalıştığını ve hata bulunmadığını belirtmek için yazılır.