Bilgisayar Programlama/C/Değişkenler

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

C dilinde sayı, metin veya benzeri değerler için değişkenler bulunmaktadır. Başlıca değerler şu şekildedir:

 • int
 • float
 • char

Bilinmesi gereken en önemli nokta, değişken isimlerinde özel karakter veya harflerin (Türkçe Ç, Ş vs. harfleri gibi) kullanılmaması gerekmekte; aksi takdirde program çeşitli platform ve sistemlerde hata verecektir. Mutlaka standart 26 harf (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ) ve rakamların (0123456789) kullanılması tavsiye edilir.

int[edit]

İsmi integer kelimesinden gelmektedir. Tam sayı değişkenidir.

 #include <stdio.h>
  
 int main() {
   int sayi1 = 20;
   printf("%i", sayi1);
   return 0;
 }

Programın dönüşü şu şekilde olacak:

 20

Kodların işlevleri:

 • int sayi1 = 20: Değişkene sayi1 ismini verir ve 20 değerini atar.
 • printf("%i", sayi1): sayi1 değişkeninin değerini ekrana yazdırır. int değişkenlerinin ekrana yazılması için önüne "%i" veya "%d" yazılması gerekmekte; aksi takdirde program hata verecektir.

float[edit]

Kesirli sayılar için kullanılır, nokta ile yazılır.

 #include <stdio.h>
 int main() {
   float sayi1 = 8.59;
   printf("%f", sayi1);
   return 0;
 }

Programın dönüşü:

 8.59

Kodlar:

 • float sayi1 = 8.59: Değişkene sayi1 ismini verir ve 8.59 değerini atar.
 • printf("%f", sayi1): Değişkenin değerini ekrana yazdırır. float türündeki değerler için önce "%f" yazılmalıdır.

char[edit]

Metin değerleridir, tek harfliler tek tırnak (' ') içerisinde, yazılı değişkenler (string) de çift tırnak (" ") yazılır.

Tek harfli char değişkeni[edit]

 #include <stdio.h>
 int main() {
   char harf1 = 'A';
   printf("%c", harf1);
   return 0;
 }

Dönüş:

 A

Kodlar:

 • char harf1 = 'A': Değişkene harf1 ismini verir ve A değerini atar.
 • printf("%c", harf1): Değişkenin değerini ekrana yazdırır. Tek harfli char değişkenleri için önce "%c" yazılmalıdır.

Yazılı (string) char değişkeni[edit]

C dilinde string isminde değişken kullanılmaz; char değer isminin sonuna [] (köşeli parantez) konur.

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   char yazi1[] = "Uygulamaya\nhoş geldiniz";
   printf("%s", yazi1);
   return 0;
 }

Dönüş:

 Uygulamaya
 hoş geldiniz

Kodlar:

 • char yazi1[] = "Uygulamaya\nhoş geldiniz": Değişkene yazi1 ismini verir ve Uygulamaya hoş geldiniz değerini atar. \n işleci kodun dönüşüne yeni satır eklemek için kullanılır.
 • printf("%s", yazi1): Değişkenin değerini ekrana yazdırır. Yazılı char değişkenleri için önce "%s" yazılmalıdır.