Bilgisayar Programlama/C/For Döngüsü

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

C dilinde bir kodu tekrarlı olarak çalıştırmak için çeşitli döngü kodları bulunur. Bunlardan biri olan for döngüsünün yazımı ve örnekleri aşağıda verilmiştir.

 for (i=0; i<7; i++) {
   /* çalıştırılacak kod */
 }
 • i=0; : Döngünün başlangıcıdır. i değişkenine 0 değerini atayacaktır.
 • i<7; : Döngünün çalışma koşuludur. i değişkeni 7'den küçük olduğu sürece bu döngü çalışmaya devam edecek; değişkenin değeri 7'ye ulaştığında döngü duracaktır..
 • i++ : i değişkeninin değerini kod her çalıştığında 1 artıracaktır. i-- yazılırsa 1 azaltacaktır.


Örnek: Bir metni ekrana 10 kez yazdıran programın kodu aşağıda verilmiştir.

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int i;
   
   for (i=1; i<11; i++)
   {
     printf("Ekrana %d kez yazılıyor\n", i);
   }
   return 0;
 }

NOT: < (küçüktür) işareti olduğu için hedef değer 1 fazla yazılmalıdır, örn. 10 kez tekrarlanacak kod için i<11 yazılmalıdır.

Dönüş:

 Ekrana 1 kez yazılıyor
 Ekrana 2 kez yazılıyor
 Ekrana 3 kez yazılıyor
 Ekrana 4 kez yazılıyor
 Ekrana 5 kez yazılıyor
 Ekrana 6 kez yazılıyor
 Ekrana 7 kez yazılıyor
 Ekrana 8 kez yazılıyor
 Ekrana 9 kez yazılıyor
 Ekrana 10 kez yazılıyor