Bilgisayar Programlama/C/If-Else Blokları

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

C dilinde koşullara göre yürütülecek kodlar if, else ve else if blokları ile belirtilmektedir.

if[edit]

Belirli bir koşulda çalıştırılacak kodun yazıldığı bloktur. Aşağıdaki örnekte girilen iki sayı eşit olduğunda ekrana Sayılar eşittir yazdıran programın kodu verilmiştir.

Örnek:

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int sayi1, sayi2;
   printf("Sayı 1: ");
   scanf("%i", &sayi1);      /* Birinci sayı girişi */
   printf("Sayı 2: ");
   scanf("%i", &sayi2);      /* İkinci sayı girişi */
   if (sayi1 == sayi2)       /* Girilen iki sayı eşit ise */
   {
     printf("Sayılar eşittir\n");
   }
   return 0;
 }

Dönüş:

 Sayı 1: 24
 Sayı 2: 24
 Sayılar eşittir

else[edit]

Yukarıda verilen if bloğunun belirttiği koşulun dışında yürütülecek kod bu bloğa yazılır.

Örnek:

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int sayi1, sayi2;
   printf("Sayı 1: ");
   scanf("%i", &sayi1);      /* Birinci sayı girişi */
   printf("Sayı 2: ");
   scanf("%i", &sayi2);      /* İkinci sayı girişi */
   if (sayi1 == sayi2)       /* Girilen iki sayı eşit ise */
   {
     printf("Sayılar eşittir\n");
   }
   else              /* Sayılar eşit değilse */
   {
     printf("Sayılar eşit değildir\n");
   }
   return 0;
 }

Dönüş 1: (if)

 Sayı 1: 33
 Sayı 2: 33
 Sayılar eşittir

Dönüş 2: (else)

 Sayı 1: 41
 Sayı 2: 33
 Sayılar eşit değildir

else if[edit]

Birden fazla koşul belirtmek için kullanılan kod bloğudur. if ve else bloklarının aksine birden fazla bulunabilir. İlki if bloğundan sonra, sonrakiler ise öncekinden hemen sonra yazılır.

Örnek 1: (else bloğu olmadan)

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int sayi1, sayi2;
   printf("Sayı 1: ");
   scanf("%i", &sayi1);
   printf("Sayı 2: ");
   scanf("%i", &sayi2);
   if (sayi1 == sayi2)      /* Girilen iki sayı eşit ise */
   {
     printf("Sayılar eşittir\n");
   }
   else if (sayi1 < sayi2)    /* İlk girilen sayı ikincisinden küçük ise */
   {
     printf("Birinci sayı ikinci sayıdan küçüktür\n");
   }
   return 0;
 }

Dönüş 1: (if)

 Sayı 1: 22
 Sayı 2: 22
 Sayılar eşittir

Dönüş 2: (else if)

 Sayı 1: 34
 Sayı 2: 48
 Birinci sayı ikinci sayıdan küçüktür


Örnek 2: (else bloğu dahil)

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int sayi1, sayi2;
   printf("Sayı 1: ");
   scanf("%i", &sayi1);
   printf("Sayı 2: ");
   scanf("%i", &sayi2);
   if (sayi1 == sayi2)      /* Girilen iki sayı eşit ise */
   {
     printf("Sayılar eşittir\n");
   }
   else if (sayi1 < sayi2)    /* İlk girilen sayı ikincisinden küçük ise */
   {
     printf("Birinci sayı ikinci sayıdan küçüktür\n");
   }
   else              /* Yukarıdaki koşullar sağlanmazsa */
   {
     printf("Birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür\n");
   }
   return 0;
 }

Dönüş 1: (if)

 Sayı 1: 14
 Sayı 2: 14
 Sayılar eşittir

Dönüş 2: (else if)

 Sayı 1: 12
 Sayı 2: 13
 Birinci sayı ikinci sayıdan küçüktür

Dönüş 3: (else)

 Sayı 1: 19
 Sayı 2: 18
 Birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür