Bilgisayar Programlama/Programlamaya Giriş

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

Programlama, kodlar aracılığıyla yazılım, mikroçip, devre vs. sistemlerine işlev kazandırılması anlamına gelen terimdir.

Programlama dilleri düşük seviyeli ve yüksek seviyeli olmak üzeri iki çeşittir. Düşük seviyeli diller bilgisayar donanımı ile yüksek seviyeli programlama dilleri arasında bağ kurar. Sıklıkla Assembly (çevirici) olarak bilinir. Bu dilin türleri üzerine kurulduğu mimarinin isimlerinden gelmektedir (örn. x86 Assembly ve ARM Assembly). Yüksek seviyeli programlama dilleri ise yazılımların kodlandığı C#, Python vs. ve web sayfalarının tasarlandığı HTML, CSS gibi dilleri kapsamaktadır.

Günümüzde atıl duruma düşen, yani genel olarak kullanım oranı 5%'i geçmeyen programlama dilleri de bulunmaktadır. VB.NET, Basic dilleri bu duruma düşen diller arasındadır.

IDE nedir[edit]

IDE (Integrated Development Environment / Tümleşik Geliştirme Ortamı), yazılım, web sayfası vs. arayüzünü tasarlamak ve kodlamak için kullanılan yazılımlardır. Başlıca IDE'ler şunlardır:

 • Visual Studio
 • Adobe Dreamweaver
 • Python IDE

Başlıca programlama dilleri[edit]

 • Python
 • C#
 • C++
 • Java
 • Javascript
 • HTML
 • CSS

Assembly (düşük seviye) dilleri[edit]

 • x86
 • ARM
 • MIPS

Yüksek seviyeli diğer diller[edit]

 • F#
 • R
 • Kotlin
 • Go (Golang)
 • SQL / MySQL
 • XML
 • XAML
 • YAML

Çok az kullanılan veya artık kullanılmayan eski diller[edit]

 • VB.NET
 • Pascal
 • Basic
 • Haskell
 • Coffeescript
 • Smalltalk