Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları/Temel Teknik Resim/Temel Geometrik Çizimler/Çizgi ve Norm Yazı

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ortaöğrenim (lise) seviyesindedir.

Teknik resim çizimleri, teknik resim standartlarına göre cetvel, pergel gibi araçların yardımıyla çizilen geometrik şekiller, şemalar ve yazılardan oluşan çizimlerdir.

Teknik Resimde Kullanılan Araç-Gereçler[edit]

Çizim Masası[edit]

Çizim masası

Resmin çizileceği kağıdın tutturulduğu masadır. Köşeleri dik açı (90 derece) ve yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Genellikle eğilimleri ayarlanabilir.

T Cetveli[edit]

T cetveli

Yatay, dikey veya paralel çizgilerin çiziminde kullanılan destek aracıdır. Teknik resimde en çok kullanılan araçlardan biridir.

Gönye[edit]

30x60x90 Gönye
45x45x90 Gönye

T Cetveli üzerinde kaydırılarak düz veya eğik çizgiler çizilmesinde ve belirli ölçülerde açı çiziminde kullanılır. 30x60x90 ve 45x45x90 olarak iki çeşittir.

Ölçü Cetvelleri[edit]

Ölçü cetveli

Düz çizgilerin çizimi ve uzunluk ölçümünde kullanılır.

İletki (Açıölçer)[edit]

0°-180° iletki
0°-360° iletki

Açıların işaretlenmesi ve ölçülmesinde kullanılır. 0°-180° ve 0°-360° olmak üzere iki çeşittir.

Pergel[edit]

Pergel

Daire ve yay çizimlerinde, çizilen bir elemanı başka bir yere taşımada ve tekrarlı daire çizimlerinde kullanılır.

Şablonlar[edit]

Çizim şablonu

Cetvel şeklinde olan ve çeşitli şekillerin çizilebilmesi için kullanılan araçlardır. Daire, yıldız, harf ve rakam şablonları gibi çok sayıda farklı türleri bulunmaktadır.

Kalemler[edit]

Teknik resimde çeşitli kalemler kullanılabilmektedir. Hata yapılması açısından genellikle silinebilen kalemler tercih edilmektedir.

Kurşun Kalemler[edit]

Kurşun kalem

Sivri uçlu bir tahta silindir içerisinde kalın bir grafit uçtan oluşan kalemlerdir. Sertlik derecesine göre üçe ayrılmaktadır:

  • H (hard / sert) (2H, 3H, 4H...) (sert)
  • HB (hard, black / sert, siyah) veya F (firm / dolgun) (orta derece sertlik)
  • B (black / siyah) (yumuşak)

Versatil (takma uçlu) kalemler[edit]

Versatil kalem

Üzerindeki kapağı yardımıyla içerisine grafit uç konularak kullanılan kalemlerdir. 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm, 2.0 mm gibi çeşitli kalınlıklarda mevcuttur.

Teknik Çizim Kalemleri[edit]

Teknik çizim kalemleri

Özel mürekkep ile doldurulan, tek bir kalınlıkta çizebilen kalemlerdir. 2H, 3H, 4H gibi çeşitli kalınlıklarda bulunmaktadır.

Standart Kâğıt Ölçüleri[edit]

A serisi kağıt boyutları

Teknik resimlerde kâğıtlar genel olarak A serisi (A3, A4 vs.) boyutlarındadır ve kullanım amaçlarına ve çizilecek resme göre seçilir.

Teknik resimde beş farklı kâğıt kullanılmaktadır:

  • Saydam Olmayan Resim Kâğıdı: Sert ve kalın yapısıyla yırtılmaya karşı dayanıklı olan beyaz kâğıtlardır. Kurşun kalemle temiz çizim yapılabilen, iz bırakmadan silinebilen kâğıtlardır.
  • Aydınger: Saydam olmaları sebebiyle kopyaları çıkarılacak resimler bu kâğıtlara çizilir.
  • Ozalit Kâğıdı: Bir yüzünde ışığa karşı koruyucu madde bulunan kâğıtlardır. Aydıngere çizilen resimler daha çok bu kağıtlara çoğaltılır.
  • Fotokopi Kâğıtları: Tıpkı normal belgeler gibi teknik resimler de fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Aydınger kâğıtlara gerek duyulmaz.
  • Milimetrik Kâğıt: Grafik ve harita çiziminde kullanılan, üzerinde milimetrik cetvel grafikleri bulunan kâğıtlardır.

Çizgi Çeşitleri ve Çizgilerin Kullanıldığı Yerler[edit]

Standart Yazı Tipleri ve Norm Yazı[edit]

Bu Sayfada Çalışma Devam Etmektedir

Katkı sağlamak isteyenler için. Lütfen yakın zamanda katkı yapılmışsa katkı sağlamadan önce Tartışma sayfasında iş bölümü yapınız.