Bilişim Teknolojilerinin Temelleri/Bilişim Etiği/Bilgi ve Bilgi Güvenliği

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı ortaöğrenim (lise) seviyesindedir.
Bilgi güvenliği konusunu Vikipedi'de de okuyabilirsiniz.

İnsanın zihninde yer edinebilen olaylar, unsurlar, gerçekler ve diğer şeylere bilgi denir. Bilişim teknolojilerinde ise bilgi, bilişim araç-gereçleriyle işlenen verilerdir (örn. kişisel dosyalar)

Bilgi güvenliği, bilgilerin sahibinin izni olmadan silinmesi, değiştirilmesi gibi durumları engellemek için alınan önlemlerdir. Üç temel ilkesi bulunmaktadır:

  • Gizlilik: Kısaca erişim izni olarak özetlenebilir. Yetkisiz kişilerin bilgiye erişimini kısıtlar.
    • Gizlilik ihlâline bir örnek; ağ üzerinden başkasına ait bir bilgisayara korsan giriş yaparak bilgilerin çalınmasıdır.
  • Bütünlük: Kısaca değiştirme izni olarak özetlenebilir. Yetkisiz kişilerin bilgileri değiştirmesini ve manipüle etmesini önler.
    • Bütünlüğün ihlâline bir örnek; bir kişi veya kuruluşa ait kimlik bilgilerinin bulunduğu dizin veya dosyaların silinmesi veya izinsiz değiştirilmesidir.
  • Erişilebilirlik: Bilgilerin herkes tarafından erişilebilir, düzenlenebilir ve kullanılabilir olması durumudur.
    • Erişilebilirliğin ihlâline bir örnek; bir web sayfasına erişimin bir saldırgan (hacker) tarafından engellenmesidir.

Bu üç temel güvenlik ilkesinin biri veya birkaçı ihlâl edildiğinde güvenlik zâfiyeti oluşmaktadır.