Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mạng máy tính là gì?[edit]

Ở mức độ cơ bản nhất, mạng (network) bao gồm 2 máy tính nối với nhau bằng đường truyền hữu tuyến hoặc vô tuyến sao cho chúng có thể dùng chung tài nguyên. Mọi mạng máy tính, cho dù có tinh vi phức tạp đến đâu chăng nữa, cũng đều bắt nguồn từ hệ thống đơn giản.

Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ (share) và dùng chung dữ liệu.Là một thành tựu lớn lao trong công nghệ truyền thông.

Ứng dụng của mạng máy tính trong các tổ chức[edit]

Mạng máy tính được sử dụng chủ yếu để chia sẻ, dùng chung tài nguyên, và giao tiếp trực tuyến.

 • Chia sẻ thiết bị ngoại vi (Devices).
 • Chia sẻ dữ liệu (Data)
 • Chia sẻ các chương trình ứng dụng
 • Hỗ trợ giao tiếp liên lạc trên mạng

Truyền thông mạng[edit]

Hoạt động mạng bao hàm gởi dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác. Quá trình phức tạp này có thể được chia thành các tác vụ riêng biệt :

 • Nhận biết dữ liệu.
 • Chia dữ liệu thành từng cụm dữ liệu quản lý được.
 • Thêm thông tin vào từng cụm dữ liệu nhằm:
  • Xác định vị trí dữ liệu
  • Nhận diện máy nhận dữ liệu
  • Bổ sung thông tin kiểm ta lỗi và thời lượng.
 • Đưa dữ liệu lên mạng và gởi đi.

Hệ điều hành mạng (Network operating system) tuân theo một tập hợp thủ tục thực hiện tác vụ một cách nghiêm ngặt. Những thủ tục này gọi là giao thức (protocol) Từ đó nảy sinh nhu cầu cần có giao thức chuẩn mực, cho phép phần cứng và phần mềm của nhiều hãng bán giao tiếp được với nhau.