Các mạch điện khác IC 741

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Mạch Điện Chức năng

Voltage follower


Dẩn Điện

Negative impedance converter


Điện Trở Âm

Schmitt trigger

Hysteresis from to

Schmitt trigger

Inductance gyrator

L = RLRC

Từ Dung