Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4 (Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Toán 8, tập hai - tr.21