Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học là trình bày cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm đó.
  • Bài văn biểu cảm tác phẩm văn học:
    • Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm
    • Thân bài: Những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên
    • Kết bài: Ấn tượng chung về tác phẩm

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 7 tập 1, NXB Giáo dục, 2019