Câu nghi vấn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Câu nghi vấn là câu :

— Có những từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có) ... không, (đã) ... chưa,...) hoặc có từ hay (nối các vế có quan hệ lựa chọn).

— Có chức năng chính là dùng để hỏi.

Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

Trong nhiều trường hợp, câu nghi vấn không dùng để hỏi mà dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ tình cảm, cảm xúc,... và không yêu cầu người đối thoại trả lời.

Nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng.[1]

Tham khảo[edit]

  1. SGK Ngữ Văn 8, tập hai - tr.11 và tr.22