Cây

From Wikiversity

Cây là một loại thực vật có rể , cành , lá cây . Thí dụ như Cây thông, Cây liểu, Cây chuối, Cây Mít ...