Cây

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Linde von linn.jpg

Cây là một loại thực vật có rể , cành , lá cây . Thí dụ như Cây thông, Cây liểu, Cây chuối, Cây Mít ...