Công nghệ 10

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các bài học trong Công nghệ 10:

Phần 1: Nông, lâm, ngư nghiệp[edit]

Chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương[edit]

Chương 2: Chăn nuôi, thủy sản đại cương[edit]

Chương 3: Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản[edit]

Phần 2: Tạo lập doanh nghiệp[edit]

Chương 4: Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh[edit]

Chương 5: Tổ chức và quản lí doanh nghiệp[edit]