Công nghệ 12

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sau đây là những bài thuộc chương trình Công nghệ lớp 12:

Phần 1: Kĩ thuật điện tử[edit]

Chương 1: Linh kiện điện tử[edit]

Chương 2: Một số mạch điện tử cơ bản[edit]

Chương 3: Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản[edit]

Chương 4: Một số thiết bị điện tử dân dụng[edit]

Phần 2: Kĩ thuật điện[edit]

Chương 5: Mạch điện xoay chiều ba pha[edit]

Chương 6: Máy điện ba pha[edit]

Chương 7: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ[edit]

Lưu ý: những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!