Công nghệ 7/Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Ý nghĩa[edit]

 • Đảm bảo cho vật nuôi thuỷ sản sinh trưởng và phát dục bình thường.
 • Đảm bảo nguồn tôm, cá thực phẩm cho đời sống con người.
 • Góp phần bảo vệ môi trường chung trên Trái Đất.

Một số biện pháp bảo vệ môi trường[edit]

Các phương pháp xử lí nguồn nước[edit]

a) Lắng (lọc): dùng hệ thống ao có thể tích 200 – 1000m3 chứa nước. Sau 2 – 3 ngày các chất tạp chất lắng đọng dưới đáy ao. Nước sạch ở phần trên được sử dụng nuôi tôm, cá.

b) Dùng hoá chất: dễ kiếm, rẻ tiền như khí clo nồng độ 0,1 – 0,2 mg/l, vôi clorua CaOCl2 nồng độ 2%.

c) Nếu đang khi nuôi tôm, cá môi trường bị ô nhiễm thì:

– Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí.

– Tháo bớt nước cũ, cho thêm nước sạch.

– Đánh bắt hết tôm, cá xử lí nguồn nước.

Quản lí[edit]

 • Ngăn cấm huỷ hoại các sinh cảnh đặc trưng, bãi để, nơi sinh sống động vật đáy.
 • Quy định nồng độ tối đa của hoá chất, chất độc có trong môi trường nuôi thuỷ sản.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản[edit]

 • Nguồn lợi thuỷ sản có tầm quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế đã được Nhà nước xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.
 • Là mặt hàng xuất khẩu giá trị, cung cấp thực phẩm xã hội.

Hiện trạng nguồn thuỷ sản trong nước[edit]

 • Các loài thuỷ sản kinh tế quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như cá lãng, cá chiền, cá hô, cá tra đầu.
 • Năng suất khai thác của nhiều loài cá bị giảm sút nghiêm trọng.
 • Các bãi đẻ và số lượng cá bột giảm sút đáng kể trên hệ thống sông Hồng, sông Cửu Long và năng suất một số loài cá nước ngọt những năm gần đây giảm so với trước.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thuỷ sản[edit]

 • Khai thác cường độ cao mang tính huỷ diệt.
 • Đắp đập, ngăn sông làm thay đổi chất lượng nước, giảm thành phần giống loài,…
 • Phá hoại rừng đầu nguồn làm lũ lụt, xói mòn, sạt lở.
 • Ô nhiễm môi trường nước.

Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản[edit]

 • Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản.
 • Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản.
 • Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp.
 • Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tham khảo[edit]

 • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019