Công nghệ 7/Các biện pháp chăm sóc cây trồng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tỉa, dặm cây[edit]

– Cách tiến hành: tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu, bị bệnh, chỗ có cây mọc dày và dặm cây khoẻ vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết.

– Mục đích: đảm bảo khoảng cách, mật độ trên ruộng.

Làm cỏ, vun xới[edit]

Sau khi hạt đã mọc phải tiến hành làm cỏ, vun xới kịp thời để đáp ứng những yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trồng:

– Diệt cỏ dại.

– Làm cho đất tơi xốp.

– Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn.

– Chống đổ.

Tưới tiêu nước[edit]

1. Tưới nước: cây cần nước để sinh trưởng và phát triển, do vậy phải tưới nước đầy đủ và kịp thời.

2. Phương pháp tưới: Thường có các cách tưới sau:

– Tưới theo hàng, vào gốc cây.

– Tưới thấm: nước được đưa vào rãnh để thấm dần.

– Tưới ngập: cho nước ngập tràn mặt ruộng.

– Tưới phun mưa: nước được phun thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới phun.

3. Tiêu nước: Cây trồng rất cần nước, tuy nhiên nếu thừa nước sẽ gây ngập úng và có thể làm cây trồng bị chết.

Bón thúc phân[edit]

– Quy trình bón thúc phân:

+ Bón phân.

+ Làm cỏ, vun xới vùi phân vào đất.

– Em hãy kể tên các cách bón thúc phân cho cây mà em biết: bón vãi, bón theo hàng, theo hốc, phun mưa.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019