Công nghệ 7/Gieo trồng cây nông nghiệp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thời vụ gieo trồng[edit]

– Mỗi loại cây đều được gieo trồng vào một khoảng thời gian nhất định. Thời gian đó gọi là “thời vụ”.

Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng[edit]

  • Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào các yếu tố: khí hậu, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu, bệnh ở địa phương.
  • Trong các yếu tố nêu trên, yếu tố có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ đó là thời vụ vì mỗi loại cây trồng đều sinh trưởng vào một thời vụ nhất định, nếu trái thời vụ cây trồng sẽ không khỏe mạnh, dễ bị sâu, bệnh tấn công.

Các vụ gieo trồng[edit]

Đặc điểm khí hậu giữa các vùng miền nước ta rất khác nhau, tuy nhiên các vụ gieo trồng đều tập trung vào ba vụ trong năm: đông xuân, hè thu và vụ mùa.

Vụ gieo trồng Thời gian Cây trồng
1. Vụ xuân Tháng 11 → tháng 5 năm sau Lúa, ngô, đỗ, lạc, khoai, rau
2. Vụ hè thu Tháng 4 → 7 Lúa, ngô, khoai
3. Vụ đông (tỉnh phía Bắc) Tháng 6 → 11 Lúa, rau

Kiểm tra và xử lí hạt giống[edit]

Mục đích kiểm tra hạt giống[edit]

Hạt giống trước khi đem gieo phải kiểm tra một số tiêu chí nhất định, hạt giống tốt phải đảm bảo các tiêu chí sau đây, nếu phù hợp thì hạt mới được sử dụng.

– Tỉ lệ nảy mầm cao.

– Không có sâu bệnh.

– Độ ẩm thấp.

– Không lẫn giống khác và hạt cỏ dại.

– Sức mạnh nảy mầm.

– Kích thước hạt to.

Mục đích xử lí hạt giống[edit]

Xử lí hạt giống có tác dụng vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh vừa diệt trừ sâu, bệnh có hạt.

Cách xử lí Cách tiến hành
1. Xử lí bằng nhiệt độ Ngâm hạt trong nước ấm ở nhiệt độ, thời gian khác nhau.
2. Xử lí bằng hóa chất Trộn hạt với hóa chất hoặc ngâm trong dung dịch chứa hóa chất.

Phương pháp gieo trồng[edit]

Yêu cầu kĩ thuật[edit]

Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông, sâu.

Phương pháp gieo trồng[edit]

Các phương pháp Loại cây áp dụng phương pháp gieo trồng Tên một số loại cây mà em biết Ưu điểm Nhược điểm
Gieo bằng hạt Cây trồng ngắn ngày Lúa, ngô, đỗ, rau Nhanh, ít tốn công Số lượng hạt nhiều, khó chăm sóc
Trồng cây con Ngắn ngày và dài ngày Cà phê, cao su, hồ tiêu, bắp, đậu phộng Tiết kiệm hạt giống Tốn nhiều công sức

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019