Công nghệ 7/Luân canh, xen canh, tăng vụ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Luân canh, xen canh, tăng vụ[edit]

– Là những phương thức canh tác phổ biến trong trồng trọt.

Luân canh[edit]

Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.

Năm thứ 1: Trồng ngô hoặc đỗ (tháng 1 đến tháng 5).

Trồng lúa mùa chính vụ (từ tháng 7 đến tháng 12).

Năm thứ 2: Trồng khoai lang (từ tháng 12 đến tháng 5).

Trồng lúa hè thu (từ tháng 5 đến tháng 8).

Trồng lúa mùa muộn (từ tháng 8 đến tháng 12).

Có các loại hình luân canh như sau:

– Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau.

– Luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước.

Công thức luân canh hợp lí cần chú ý đến các yếu tố: mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng là nhiều hay ít và khả năng chống sâu, bệnh của mỗi loại cây trồng.

Xen canh[edit]

Là trồng xen kẽ các loại cây hay các giống cây khác nhau trong cùng mùa vụ

Tăng vụ[edit]

Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một thửa ruộng.

Tác dụng của luân canh, xen canh và tăng vụ[edit]

– Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh.

– Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và điều hoà dinh dưỡng.

– Tăng vụ góp phần tăng thêm: sản phẩm thu hoạch.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019