Công nghệ 7/Một số tính chất của đất trồng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thành phần cơ giới của đất là gì?[edit]

Thành phần cơ giới của đất được tạo nên bởi: tỉ lệ % các thành phần vô cơ và hữu cơ.

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cát, đất thịt, đất sét. Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ, …

Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất?[edit]

Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng độ pH. Trị số pH dao động từ 0 đến 14.

– Đất thường có trị số pH từ 3 đến 9.

– Người ta xác định đất chua, kiềm và trung tính để có kế hoạch sử dụng và cải tạo.

Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất[edit]

Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn. Đất chứa nhiều hạt có kích thước càng bé, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt.

Đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng
Tốt Trung bình Kém
Cát x
Thịt x
Sét x

Độ phì nhiêu của đất là gì?[edit]

  • Độ phì nhiêu là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đảm bảo năng suất cao, và không có chất có hại cho cây gọi là độ phì nhiêu của đất.
  • Độ phì nhiêu của đất là một trong những yếu tố quyết định năng suất cây trồng.
  • Muốn cho cây trồng có năng suất cao phải có đủ các điều kiện: giống tốt, chăm sóc tốt và thời tiết thuận lợi.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019