Công nghệ 7/Nhân giống vật nuôi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chọn phối[edit]

Thế nào là chọn phối?[edit]

Chọn con đực ghép đôi với con cái theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn phối.

Chọn phối nhằm phát huy tác dụng chọn lọc giống. Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá được việc chọn lọc và chọn phối giống có đúng hay không đúng.

Các phương pháp chọn phối[edit]

Muốn nhân lên một giống tốt đã có thì chọn con đực với con cái cùng giống.

– Ví dụ chọn phối cùng giống: chọn phối heo Móng Cái đực với heo Móng Cái cái sẽ được cá thể là heo Móng Cái thuần chủng.

Muốn lai tạo thì chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau.

– Ví dụ chọn phối khác giống: Chọn gà trống giống Rốt (sức sản xuất cao) với gà mái Ri (thịt ngon, dễ nuôi, sức đề kháng cao nhưng sinh sản thấp) sẽ được cá thể có ưu điểm của cả hai.

Nhân giống thuần chủng[edit]

Nhân giống thuần chủng là gì?[edit]

Là phương pháp nhân giống chọn ghép theo đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ. Mục đích của nhân giống thuần chủng là tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, với yêu cầu là giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó.

Các cặp phối hợp và phương pháp nhân giống phù hợp:

Chọn phối Phương pháp nhân giống
Con đực Con cái Thuần chủng Lai tạo
Gà lơgo Gà lơgo x
Lợn Móng Cái Lợn Móng Cái x
Lợn Móng Cái Lợn Ba Xuyên x
Lợn Lanđơrat Lợn Lanđơrat x
Lợn Lanđơrat Lợn Móng Cái x

Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?[edit]

  • Phải có mục đích nhân giống rõ ràng.
  • Chọn nhiều cá thể đực, cái trong giống cùng tham gia.
  • Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện và loại thải những vật nuôi con và vật nuôi mẹ có những đặc điểm không mong muốn.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019