Công nghệ 7/Sâu, bệnh hại cây trồng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tác hại của sâu, bệnh[edit]

– Khi bị sâu, bệnh phá hại, cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch.

– VD: Hoa quả bị sâu mọt xâm nhập và ăn hết phần bên trong.

Khái niệm về côn trùng và bệnh cây[edit]

Khái niệm về côn trùng[edit]

– Côn trùng (sâu bệnh) là lớp động vật thuộc ngành động vật chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Ngực mang 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có một đôi râu.

– Vòng đời của côn trùng được tính từ giai đoạn trứng đến côn trùng trưởng thành và lại đẻ trứng.

– Trong vòng đời, côn trùng trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng, phát triển khác nhau, có cấu tạo và hình thái khác nhau.

– Côn trùng có hai kiểu biến thái:

+ Biến thái hoàn toàn gồm 4 pha: trứng, sâu trưởng thành, nhộng, sâu non.

+ Biến thái không hoàn gồm 3 pha: sâu non, trứng, sâu trưởng thành.

+ Sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn là với biến thái không hoàn toàn gây hại mạnh nhất ở dạng trưởng thành.

Khái niệm về bệnh cây[edit]

– Bệnh cây là: trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác động của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi. Vi sinh vật gây bệnh có thể là nấm, vi khuẩn, vi rút.

Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại[edit]

– Khi cây bị sâu, bệnh phá hại, thường có những biến đổi về màu sắc, hình thái.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019