Công nghệ 7/Sản xuất thức ăn vật nuôi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phân loại thức ăn[edit]

– Thức ăn có hàm lượng protein > 4%: giàu protein.

– Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50%: giàu gluxit.

– Thức ăn có hàm lượng xơ > 30%, thức ăn thô.

Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu, các loại thức ăn được phân loại như sau:

Tên thức ăn Thành phần dinh dưỡng (%) Phân loại
Bột cá Hạ Long 46% protein Giàu protein
Đậu tương (hạt) 36% protein Giàu protein
Khô dầu lạc 40% protein Giàu protein
Hạt ngô vàng 8,9% protein và 69% gluxit Giàu gluxit
Rơm lúa > 30% xơ Thức ăn thô.

Một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein[edit]

Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019