Công nghệ 7/Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Những loại thức ăn của tôm, cá[edit]

Thức ăn tự nhiên[edit]

Thức ăn tự nhiên bao gồm: vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh (gồm thực vật phù du và thực vật đáy), động vật phù du, động vật đáy và mùn bã hữu cơ.

Thức ăn nhân tạo[edit]

  • Thức ăn do con người tạo ra để cung cấp cho tôm, cá có thể ăn trực tiếp.
  • Có 3 nhóm chính: thức ăn tinh, thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp.

Quan hệ về thức ăn[edit]

Các sinh vật sống trong nước: vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy rồi đến tôm, cá, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau – mối quan hệ về thức ăn.

Các loại thực vật đấy, thực vật phù du hấp thụ chất dinh dưỡng hòa tan, từ đó chúng bị động vật phù du hoặc động vật đáy tương ứng hấp thụ, động vật đáy trở thành chất vẩn và cùng với động vật phù du bị tôm, cá ăn.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019