Công nghệ 7/Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vật liệu và dụng cụ cần thiết[edit]

– Vật liệu:

+ Túi bầu bằng ni lông.

+ Đất làm ruột bầu: đất cát pha hay đất thịt nhẹ, lấy mặt tơi xốp.

+ Phân bón: phân chuồng ủ hoại, phân vô cơ.

+ Hạt giống đã xử lí.

– Dụng cụ: cuốc, xẻng, dùi hay dao cấy cây.

Quy trình thực hành[edit]

Gieo hạt vào bầu đất[edit]

Bước 1: Trộn đất với phân bón theo tỉ lệ 88 – 89% đất mặt; 10% phân hữu cơ ủ hoai và từ 1 – 2% supe lân.

Bước 2: Cho hỗn hợp đất vào túi bầu, vỗ và nén chặt đất trong bầu, đất thấp hơn miệng túi từ 1 đến 2cm, xếp bầu thành hàng trên luống (liếp) đất hay chỗ đất bằng.

Bước 3: Gieo hạt ở giữa bầu đất. Mỗi bầu bất gieo từ 2 – 3 hạt, lấp kín hạt bằng một lớp đất mịn dày từ 2 đến 3 lần kích thước của hạt.

Bước 4: Che phủ luống bầu đã gieo bằng rơm, rác mục,… Tưới ẩm bầu đất, phun thuốc trừ sâu.

Cấy cây con vào bầu đất[edit]

Bước 1 và bước 2: thực hiện như bước 1, 2 của quy trình gieo hạt.

Bước 3: dùng dao cấy cây tạo hốc giữa bầu đất, độ sâu của hốc lớn hơn độ dài của bộ rễ từ 0,5 – 1cm. Đặt bộ rễ của cây thẳng đứng vào hốc. Ép đất chặt kín cổ rễ.

Bước 4: Che phủ luống cây bằng giàn che, bằng cành lá tươi cắm trên luống,… Tưới ẩm bầu bằng bình sen.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019