Công nghệ 7/Trồng cây rừng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thời vụ trồng rừng[edit]

– Thời vụ trồng rừng thay đổi theo vùng khí hậu:

+ Mùa trồng rừng ở các tỉnh phía Bắc: xuân và thu.

+ Mùa trồng rừng ở các tỉnh phía Nam và miền Trung: mùa mưa.

Làm đất trồng cây[edit]

Đào hố là cách làm đất phổ biến trong trồng rừng.

Kích thước hố[edit]

Loại
Kích thước hố (cm)
Chiều dài miệng hố Chiều rộng miệng hố Chiều sâu
1 30 30 30
2 40 40 40

Kĩ thuật đào hố[edit]

Bước 1: Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu để riêng bên miệng hố.

Bước 2: Lấy lớp đất màu trộn với phân bón theo tỉ lệ 1kg phân hữu cơ ủ hoại với 100g supe lân và 100g NPK cho 1 hố. Lấp đất đã trộn phân bón vào hố (lớp đất màu đã trộn phân bón cho vào trước).

Bước 3: Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố.

Trồng rừng bằng cây con[edit]

Trồng cây con có bầu[edit]

Quy trình trồng:

a) Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất.

b) Rạch vỏ bầu.

c) Đặt bầu vào lỗ trong hố.

d) Lấp và nén đất lần 1.

e) Lấp và nén đất lần 2.

f) Vun gốc.

Trồng cây con rễ trần[edit]

Được áp dụng đối với loại cây phục hồi nhanh, bộ rễ khoẻ, nơi đất ẩm và tốt.

a) Tạo lỗ trong hố đất.

b) Đặt cây vào lỗ trong hố.

c) Lấp đất kín cổ rễ cây.

d) Nén đất.

e) Vun gốc.

Ngoài hai cách trồng cây rừng trên, người ta còn tạo cây rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019