Công nghệ 7/Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vai trò của nuôi thủy sản[edit]

Thực phẩm cho con người.

Có giá trị xuất khẩu.

Giá trị du lịch, thương mại.

Thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta[edit]

Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi[edit]

Diện tích mặt nước có ở nước ta là 1,700,000 ha, trong đó có khả năng sử dụng là 1,031,000 ha. Nước ta phấn đấu đưa diện tích sử dụng nước ngọt lên 60%, nước lợ nước mặn lên 70%.

Thuần hoá và tạo ra các giống mới.

Cung cấp nhiều thực phẩm tươi, sạch[edit]

Thuỷ sản là loại thực phẩm truyền thống của nhân dân ta và nhu cầu ngày càng tăng.

Cần cung cấp thực phẩm tươi, sạch để đảm bảo sức khoẻ vệ sinh cộng đồng.

Ứng dụng rộng rãi những tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thuỷ sản[edit]

Để phát triển toàn diện, nuôi thuỷ sản cần ứng dụng những tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất giống, sản xuất thức ăn, bảo vệ môi trường và phòng trừ dịch bệnh.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019