Công nghệ 7/Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Vai trò của rừng và trồng rừng[edit]

Vai trò của rừng:

– Phòng hộ, chống xói mòn.

– Cải tạo môi trường sống.

– Cung cấp gỗ.

– Cải tạo đất.

Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta[edit]

Tình hình rừng ở nước ta[edit]

Bị tàn phá nghiêm trọng diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh chóng; diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng.

Số liệu so sánh về tốc độ tàn phá rừng ở nước ta:

1943 1995
Diện tích rừng tự nhiên 14,350,000 ha 8,253,000 ha
Độ che phủ rừng 43% 28%
Diện tích đồi trọc Không đáng kể 13,000,000 ha

Một số ví dụ về tác hại của sự phá rừng: đất đai bị xói mòn, dễ bị ngập lụt khi mưa lớn, khí hậu biến đổi,…

Nhiệm vụ của trồng rừng[edit]

Trồng rừng để thường xuyên phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp trong đó có:

– Trồng rừng sản xuất: lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống và xuất khẩu.

– Trồng rừng phòng hộ: phòng hộ đầu nguồn; trồng rừng ven biển (chắn gió, chống cát bay, cải tạo bãi cát,…).

– Trồng rừng đặc dụng: vườn Quốc gia, khu bảo tồn,…

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019