Công nghệ 7/Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?[edit]

Ly-thuyet-vai-tro-cua-thuc-an-doi-voi-vat-nuoi.png

Hãy đọc hiểu bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn sau[edit]

  • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
  • Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin.
  • Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo.
  • Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng.
  • Các vitamin cũng được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi[edit]

Sau khi được tiêu hoá và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các dạng sản phẩm chăn nuôi.

Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi Vai trò của thức ăn
Cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng
Đối với cơ thể Đối với sản xuất và tiêu dùng
– Nước

– Axit amin

– Glyxerin, axit béo

– Đường các loại

– Các vitamin

– Khoáng

– Hoạt động cơ thể

– Tăng sức đề kháng

– Thồ hàng, cày kéo

– Cung cấp thịt, sữa, trứng

– Cung cấp lông, da, sừng

– Sinh sản

  • Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
  • Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con.
  • Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

Tham khảo[edit]

  • SGK Công nghệ 7, NXB Giáo dục, 2019