Công tắc điện từ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Công cụ điện từ dùng để đóng mở mạch điện điện từ . Công tắc điện từ được tạo từ một cuộn từ và một công tắc đóng mở mạch điện

Relay2.jpg


Khi cuộn từ dẩn điện, cuộn từ tạo ra

Từ cảm

Từ lực của từ trường có hướng đi xuống với dòng điện đi xuống có từ lực