Công tắc điện tử

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Công tắc đóng mở mạch điện tạo ra từ mạch điện trăns si tơ

. i is not 0 . Công tắc mở
. Công tắc đóng

Lối mắc 1[edit]

Công tắc mở . Khi
Công tắc đóng . Khi


Lối mắc 2[edit]

Transistor amplifier blocked emitor.svg
. Với
Công tắc đóng . Khi
Công tắc mở . Khi