Công thức vòng tròn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Hình tròn hệ số thực Circle-withsegments.svg Với
R - Bán kính vòng tròn
D - Đường kính vòng tròn
O - Tâm của đường tròn
Hình tròn hệ số phức Euler's formula.svg Với
R - Bán kính vòng tròn
D - Đường kính vòng tròn
O - Tâm của đường tròn
Chu vi
Diện tích hay
Thể tích

Hàm số vòng tròn có bán kín Z đơn vị


Hệ số thực

Hệ số phức

Hàm số vòng tròn có bán kín 1 đơn vị


Hệ số thực

Hệ số phức

Vector Đường tròn có bán kín Z đơn vị


Hệ số thựcVớiĐường tròn hệ số thực có bán kín Z đơn vị

Phương trình hình tròn
Phương trình hình tròn hệ số thựcPhương trình hình tròn hệ số phức