Cường độ dòng điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cường độ dòng điện[edit]

  • Cường độ dòng điện là độ mạnh, yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn và ngược lại.
  • Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I

Đo cường độ dòng điện[edit]

  • Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là Ampe kế
  • Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu là A)
  • Ngoài ra còn dùng đơn vị miliampe để đo dòng điện có cường đọ nhỏ (kí hiệu là mA). 1mA = 0,001A → 1A = 1000 mA

Tham khảo[edit]

  • SGK Vật lý 7, NXB Giáo dục Việt Nam