Cấu tạo con người

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cơ thể người cũng như mọi động vật là một khối thống nhất, bao gồm rất nhiều cơ quan, hệ cơ quan khác nhau. Mỗi cơ quan đảm nhận một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều được cấu tạo bằng các tế bào, nên tế bào được coi là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống.

Cơ thể con người là toàn bộ cấu trúc của một con người bao gồm Đầu , Mình và Tứ chi

  1. Đầu có 2 Tai, 2 Mắt , Mũi , Miệng , Lưỡi
  2. Mình có Ngực và Bụng
  3. Tứ chi có 2 Tay và 2 Chân


Xem them[edit]